Bezpečnost potravin

Šance pro zdravotní tvrzení o probiotikách

Vydáno: 8. 9. 2010
Autor:

DG SANCO připravuje právní formulaci postupu, na základě kterého by mohly být doplněny údaje i probiotických kmenech, aniž by musela bý znovu podána žádost o schválení zdravotního tvrzení.

V r. 2008 a 2009 úřad EFSA vydal negativní stanovisko k  více než stovce tvrzení týkajících se probiotik z důvodu, že nebyl charakterizován kmen mikroorganismu, na němž příslušné tvrzení závisí. Výrobci dodatečně tvrdili, že potřebné údaje měli k dispozici, ale že nebylo zřejmé, že je musí předložit. Komise, místo toho, aby zamítla tato tvrzení , počítá s tím, že do nařízení obsahujícího první balíček zdravotních tvrzení zpracuje postup, který žadatelům umožní doplnit chybějící údaje o mikroorganismech, aniž by museli znovu žádat podle čl. 13.5 nařízení 1924/2006/ES. Právní forma tohoto postupu, na němž pracuje DG SANCO, zatím není známa; buď to bude odstavec v rámci nařízení nebo  samostatné opatření. Toto ustanovení by mohlo závažně ovlivnit přijetí nařízení, takže o formě bude muset SCF (Vědecký výbor pro potraviny) rozhodnout před schvalováním nařízení.

DG SANCO při jednání se zástupci výrobců zjistil, že zřejmě všichni postižení žadatelé ve skutečnosti nemají potřebné údaje k dispozici, a že budou potřebovat více času, aby je získali.  Komise však dala jasně najevo, že v rámci této procedury bude pro doplnění chybějících údajů v žádosti jen omezený čas, dva až 3 měsíce.

Záležitost bude projednávána na dalším zasedání SCF na podzim 2010.


EU Food Law, 2010, č. 445 , s. 4