Bezpečnost potravin

Salmonely u jatečně upravených těl brojlerů

Vydáno: 21. 2. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 18.2. 2011.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil 18. února 2011 zprávu, která analyzuje faktory spojené s kontaminací jatečně upravených těl brojlerů bakteriemi rodu Salmonella. Současně s ní byla zveřejněna zpráva o výsledcích modelového hodnocení mikrobiologických kritérií pro salmonelu v drůbežím mase.

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kriteriích pro potraviny dosud neuvádí jako kritérium bezpečnosti potravin limit pro salmonelu v čerstvém drůbežím mase, ale jen pro mletá masa, masné polotovary a jiné masné výrobky včetně výrobků z drůbežího masa. Podle novely nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2160/2003 bude od 1. 1. 2011 platit požadavek na nulovou přítomnost salmonel v 25 g vzorku čerstvého drůbežího masa (z nosnic, brojlerů, krůt). Očekává se, že toto nařízení zřejmě v budoucnu doznají dalších změn.

Kriterium pro výskyt salmonel je dosud stanoveno jen pro výrobní proces a jatečně upravená těla drůbeže (brojler, krocan, krůta). Při překročení stanoveného kriteria (nepřítomnost v 25 g směsného vzorku z kůže jatečně upravených těl po zchlazení) musí provozovatel přijmout opatření ke zlepšení hygieny výrobního procesu, což zkontroluje státní veterinární dozor.

Pro spotřebitele je především důležité při domácí manipulaci s potravinami živočišného původu, zejména tedy s masem, dbát základních hygienických pravidel. Zamezit křížové kontaminaci – nepoužívat nářadí k porcování masa k práci se zeleninou a jinými potravinami, které se jí čerstvé, tj. zejména nožů, prkének, mlýnků apod.

Podrobnější informace můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2017.htm

Zdroj: EFSA