Bezpečnost potravin

Salmonela zůstává nejčastější příčinou onemocnění z potravin

Vydáno: 11. 5. 2009
Autor:

Zpráva EFSA – ECDC za rok 2007.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) uveřejnilo souhrnnou zprávu Společenství o výskytu onemocnění z potravin v EU v roce 2007. Ze zprávy vyplývá, že nejčastější příčinou onemocnění z potravin v EU zůstala salmonela. Následovala onemocnění způsobená viry a kampylobakterem. V roce 2007 bylo hlášeno celkem 5 609 ohnisek onemocnění, postiženo bylo téměř 40 tisíc osob, 19 osob na následky onemocnění z potravin zemřelo. Zpráva byla vypracována na základě nového systému hlášení, který rozlišuje mezi pravděpodobnými a verifikovanými případy výskytu onemocnění. Údaje za jednotlivé členské státy se značně liší. Vysoký počet hlášených případů onemocnění neznamená, že existuje větší riziko, pokud jde o bezpečnost (nezávadnost) potravin. Tato skutečnost spíše naznačuje, že v členském státě je zaveden účinný národní monitorovací systém.
Salmonela byla hlášena ve 2 201 případu, postiženo bylo 8 922 osob, deset osob na následky salmonely zemřelo. Nejčastější příčinou salmonelóz byla vejce a výrobky z vajec.
Stejně jako v roce 2006 byli viry druhou nejčastější příčinou onemocnění z potravin. Bylo hlášeno 668 ohnisek výskytu, postiženo bylo 3 784 osob, žádná osoba na následky virů nezemřela. Zdrojem virů byli korýši, měkkýši a pokrmy v provozovnách rychlého občerstvení (bufetech).
Campylobacter způsobil 461 ohnisek nákaz, přičemž nejčastější příčinou bylo maso broilerů a jiné druhy masa.
Toxiny produkované bakteriemi z rodu Bacillus, Clostridium nebo Staphylococcus byly příčinou 458 výskytů onemocnění v EU, bakteriální toxiny ovlivnily 6 277 osob, čtyři osoby zemřely.
Členské státy uvedly i další zdroje bakteriálních nákaz, např. E. coli, Yersinia, Listeria, Shigella, Enterobacter a Citrobacter a dále onemocnění způsobená parazity, přičemž nejčastějším parazitem byla Trichinella nacházející se ve vepřovém a kančím mase. Bylo hlášeno 17 nákaz z vody, které postihly celkem 10 912 osob, 232 osob bylo hospitalizováno. Ke dvěma velkým nákazám došlo ve Finsku. Postihly 8 tisíc a 2 tisíce osob. U největší nákazy (8 tisíc osob) bylo 200 osob hospitalizovaných. Hlavní příčinou byl Campylobacter a Giardia.
Celkový počet 5 609 ohnisek onemocnění z potravin v roce 2007 byl mírně nižší než v roce 2006. Z tohoto počtu bylo 36 % (více než 2 000) ohnisek verifikováno laboratorním stanovením patogenu v potravině nebo epidemiologickým důkazem ukazujícím na spojení mezi humánní infekcí a potravinovým zdrojem. U pěti případů úmrtí z potravin z 19 hlášených případů se nepodařilo určit příčinu. Úplná zpráva je k dispozici v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA