Bezpečnost potravin

Salmonela v Zámecké klobáse PIKOK

Vydáno: 14. 7. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 13.7.2010.

Vlastní kontroly v zemích EU fungují

Státní veterinární správa ČR obdržela prostřednictvím Systému rychlého varování (RASFF) sdělení, že polský provozovatel ( Slawski Zaklad Przetwórstwa Miesa i Drobiu „ Balcerzak i Spólka“ sp. z.o.o. Wróblów 38, 67 410 Slawa, Poland. Schvalovací číslo:   PL 08120301 WE. Distributor v PL: Biuro handlowe „ ConSup Polska“ Sp. z.o.o, Wróblów 38, 67 410 Slawa, Poland) zjistil ve svém výrobku Zámecká klobása PIKOK přítomnost salmonel.

Díky včasné informaci by se dotyčný výrobek v tržní síti ČR neměl vyskytovat, přesto Státní veterinární správa ČR na základě této informace uložila Městské veterinární správě Praha a krajským veterinárním správám pro Středočeský kraj a pro kraj Vysočina,aby provedly k tomuto případu urgentní šetření.

Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze se zaměří na to, aby výrobek nebyl propuštěn do tržní sítě, a musí být v souladu s veterinárními předpisy neškodně odstraněn, popřípadě zaslán zpět dodavateli.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR