Bezpečnost potravin

Salmonela kedougou v kojeneckém mléce ve Španělsku

Vydáno: 14. 10. 2008
Autor:

Po výskytu 29 případů onemocnění bylo staženo z trhu 5 dodávek kojeneckého mléka Sanutri.

Španělská Národní referenční laboratoř pro salmonely zjistila začátkem srpna 2009 zvýšený výskyt Salmonella kedougou – jeden z ca 2 000 sérotypů salmonely, který se objevuje velmi zřídka. Během srpna se jednalo o 29 hlášených případů onemocnění kojenců nebo jejich rodičů (z toho bylo 23 kojenců do 1 roku). To je desetkrát více než je roční průměr z let 2002 – 2007. Bylo zjištěno, že zdrojem byla mléčná výživa Sanutri Confort a Sanutri Natur. Z toho důvodu bylo u výrobce provedeno šetření a 27. 8. bylo nařízeno stažení pěti dodávek kojeneckého mléka z trhu.
EU Food Law, 2008, č. 359, s. 8