Bezpečnost potravin

SALIMA 2008: Za trendy v potravinářství

Vydáno: 27. 2. 2008
Autor: bodokova1

Od 4. do 7. března 2008 proběhne na brněnském výstavišti největší přehlídka potravinářství a přidružených oborů v nových členských státech Evropské unie.

Komplex čtyř veletrhů (Salima, MBK, Inteco, Vinex) a dvou speciálních projektů (Trendy 2008 a Biopotraviny) svým širokým záběrem pokrývá celou potravinářskou výrobu, zpracování, obchod i gastronomii.
 
Český trh je stále náročnější
První roky po vstupu do Evropské unie navzdory obavám potvrdily kvalitu a životaschopnost českého zemědělsko-potravinářského komplexu. Naši výrobci potravin a nápojů obstáli ve srovnání s konkurencí jak z okolních zemí, tak ze států EU 15. Kupní síla na českém trhu roste a spotřeba potravinářských výrobků a nápojů se od roku 2004 trvale zvyšuje. V roce 2006 utratili Češi za potraviny, nápoje a tabák již přibližně 235 miliard Kč. Plných 40 % této částky sice připadlo na zboží z dovozu, ale také českým výrobcům se daří více prosazovat na jiných trzích. Záporné saldo obchodní bilance potravinářského sektoru se nadále prohlubuje a v roce 2006 dosáhlo rekordních 2,1 mld. korun, ale na druhé straně je pozitivní, že náš potravinářský vývoz v posledních letech po dlouhé době rostl rychlejším tempem než dovoz.
 
Česká republika se stala pevnou součástí vyspělého evropského potravinářského trhu a stále zřetelněji přejímá jeho tendence. Roste poptávka po zboží vysoké kvality a s vyšší přidanou hodnotou. Silněji se prosazují značkové výrobky. Příklon ke zdravé výživě zasahuje stále větší část populace. Roste tržní podíl gastronomických obchodních kanálů a cateringu.
 
Biopotraviny – jedno z nosných témat ročníku
Ekologickému zemědělství i biopotravinářství se věnovaly již minulé ročníky veletrhu SALIMA, ale nikdy v takovém rozsahu. Volba ústředního tématu tentokrát vychází z dlouhodobých vývojových trendů, protože biopotraviny představují nejrychleji rostoucí segment světového potravinářského trhu. Zájem o produkty ekologického zemědělství a certifikované biopotraviny stoupá i u nás, i když zatím zdaleka nedosahuje úrovně západoevropských zemí a většina u nás prodávaných biopotravin pochází z dovozu. Proto se SALIMA 2008 zaměří především na kvalitní výrobky českého původu, které zviditelní prostřednictvím zvláštní expozice BIOPOTRAVINY s možností ochutnávek. Na veletrhu budou vyhlášeny výsledky šestého ročníku odborné soutěže "Česká biopotravina roku", jejímž partnerem se spolu s Potravinářskou komorou ČR poprvé stala společnost Veletrhy Brno.
 
Středa  5. března bude vyhlášena dnem biopotravin a zároveň se v rámci odborného doprovodného programu uskuteční konference "Biopotraviny ve veřejném stravování – Zdraví a udržitelnost na talíři ". Jde o první mezinárodní konferenci v České republice a ve střední Evropě, která se bude primárně věnovat roli veřejného stravování z pohledu zdravotních a ekologických výhod konzumovaných potravin.
 
TRENDY 2008
Stejně jako při minulém ročníku, i tentokrát se výrobci a distributoři potravin mohou zapojit do projektu TRENDY, který je zaměřen na prezentaci nejnovějších produktů zdravé výživy, nových směrů v potravinářském a nápojovém průmyslu a moderních trendů ve stravování. Úspěšná premiéra při veletrhu SALIMA 2006 představila trendové potraviny a nápoje padesáti výrobců. Také projekt TRENDY 2008 bude koncentrací novinek a zajímavých produktů, rozdělených do skleněných vitrín dle šesti kategorií. „Go Future!“ představí potraviny budoucnosti, „Go Trends!“ bude o výrobcích moderního stravování pro aktivní život, „Go Travel!“ se zaměří na regionální speciality i mezinárodní kuchyni, “Go Kids!“ ukáže trendy ve stravování dětí a mládeže a kategorie „Go Special!“ bude věnována dietním a speciálním potravinám. Nová kategorie "GO Organic!" je určena certifikovaným biopotravinám a produktům ekologického zemědělství.
 
Expozice obou speciálních projektů – BIOPOTRAVINY i TRENDY 2008 – návštěvníci naleznou v pavilonu D. Na jednom místě se tak mohou seznámit s ucelenou nabídkou potravin pro zdravý životní styl. 
 
Exotika na český stůl
Poptávka evropských spotřebitelů po kvalitních exotických asijských potravinách a specialitách roste, a to nejen v sektoru gastronomie. Mezi komodity s perspektivou dovozu na evropský a český trh se řadí zejména zmrazené potraviny a mořské produkty, koření, sušené plodiny, konzervované ovoce a zelenina, nealkoholické nápoje, čaj a exotické omáčky včetně příměsí do potravin. Pro podnikatele z asijských zemí nabízí prostor střední Evropy nová odbytiště a cestu sem hledají právě přes veletrh SALIMA. V reakci na rostoucí poptávku po kvalitních exotických potravinách se na výstavišti poprvé otevře tzv. Asian Hall, kde se představí firmy z Thajska, Číny, Malajsie, Pákistánu, Srí Lanky a dalších asijských zemí.
 
Větší prostor dostanou také dodavatelé z dalších částí světa i Evropy. Dovoz potravin a nápojů na český trh stále roste, a to především v komoditách maso a masné výrobky, zpracované ovoce a zelenina, mlýnské a škrobárenské výrobky. Zájem o veletrh nově projevují někteří významní zahraniční producenti, například v oblasti masného průmyslu se zúčastní polská společnost Animex, která je součástí americké skupiny Smithfield Foods – největšího zpracovatele vepřového masa na světě. Poprvé vystavuje také německá společnost Westfleisch a po premiérové účasti na minulém ročníku se vracejí další dvě nejvýznamnější firmy německého masného průmyslu – společnosti Tönnies a Vion. Dále se představí například společnost Marfrig Europe, evropská divize mateřské brazilské společnosti, která je největším producentem hovězího masa v Jižní Americe.
 
O potravinářství na evropské úrovni
V Evropské unii musí potravinářství zajistit lidskou výživu v co nejširším sortimentu potravin a nápojů pro více než 460 milionů obyvatel. Jedná se o klíčové odvětví zpracovatelského průmyslu, jehož prioritou je zvyšovat bezpečnost a kvalitu potravin odpovídající trendům správné výživy. Právě tato témata včetně společné zemědělské politiky EU budou na programu jednání konference "Food Forum" s mimořádně kvalitním zastoupením. Účast již přislíbili ministři zemědělství a potravinářství z Německa, Francie, Portugalska, Slovinska, Švédska i představitelé Evropské komise. Záštitu nad konferencí převzali komisaři EU pro zemědělství i zdraví a ochranu spotřebitele.
 
O problémech zemědělství a potravinářství v EU se na brněnském výstavišti nebude jednat poprvé. SALIMA se stala oficiálním fórem českého potravinářství a vrcholné schůzky resortních představitelů států Visegrádské čtyřky i dalších zemí se na posledních ročnících staly nepsaným pravidlem. Záštitu nad veletrhem převzaly Ministerstvo zemědělství ČR, Potravinářská komora ČR a Státní zemědělský intervenční fond, k odborným garantům patří Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a jedenáct oborových asociací a sdružení.
 
Doprovodné akce týkající se bezpečnosti potravin
Středa 5. 3.   –   XXXIV. seminář o jakosti potravin a potravinových surovin
Čtvrtek 6. 3.  –   IX. konference o zdravotní nezávadnosti potravin
                        Seminář Bezpečnost potravin v praxi
 
 
Zdroj: Tisková konference, 27. 2. 08