Bezpečnost potravin

Salatrimy – potravinářská surovina nového typu

Vydáno: 21. 12. 2009
Autor: berankova1

Salatrimy jsou novým typem tuků se sníženým dostupným energetickým obsahem.

Z chemicko-fyzikálního pohledu jsou salatrimy (short and long-chain acyl triglyceride molekules, tj. molekuly triacylglycerolů s krátkým i dlouhým řetězcem) látky se stejným energetickým obsahem jako jiné látky tukového charakteru, ale ve srovnání s běžnými tuky jsou velmi špatně vstřebatelné. Díky špatné vstřebatelnosti je jejich energetický přínos pouze 5-6 kcal/g  (u ostatních tuků je to 9 kcal/g). Pro legislativní účely bylo ve Směrnici 2003/120/ES stanoveno, že pro nutriční značení je energetická hodnota salatrimů 6 kcal/g (25 kJ/g).
Salatrimy vznikají interesterifikací mastných kyselin C2 – C4 s oleji. Salatrimy jako certifikovaný potravní doplněk jsou vhodnou surovinou pro pekárenský průmysl a můžou se použít i jako přísada do cukrovinek, zejména čokoládových. Salatrimy jsou obecně uplatnitelné do potravin s nízkým obsahem vody jako náhrada tukové složky. Patří do skupiny nových potravin (novel foods). Salatrimy úspěšně prošly procesem autorizace pro členské státy EU podle Nařízení EC 258/97.
Salatrimy neovlivňují hladinu krevního cholesterolu ani absorpci vitaminů rozpustných v tucích.
V ČR zatím žádný podnik ve svých recepturách pro pečivo nebo cukrovinky salatrimy nepoužívá. Výrobky se salatrimy se ale mohou dostat na náš trh dovozem. Povinností výrobce (nebo distributora) je při použití salatrimů ve výrobku uvést tuto látku v seznamu použitých složek. Na evropském trhu se salatrimy objevují pod obchodní značkou Benefat.
(Ing. Ctibor Perlín, CSc., VÚPP)

Výživa a potraviny 64, 2009, č.6
objednávka kopie článku