Bezpečnost potravin

SAFEED-PAP: výzkumný projekt EU

Vydáno: 15. 8. 2007
Autor: pospisilova

Zaměřený na detekci přítomnosti zpracovaných živočišných proteinů specifických pro určitý živočišný druh v  živočišných krmivech.

SAFEED-PAP (Safe FEED Processed Animal Proteins) – Bezpečné zpracované živočišné proteiny pro krmné účely – je výzkumný projekt podporovaný Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu V&V v EU.
Uvedený projekt se zaměřuje na detekci přítomnosti zpracovaných živočišných proteinů specifických pro určitý živočišný druh (species-specific) v živočišných krmivech. Projekt typu STREP byl spuštěn koncem ledna 2007. Na projektu spolupracuje 13 pracovištť z osmi zemí (Belgie, Velká Británie, Španělsko, Nizozemí, Dánsko, Litva, Itálie, Čína). Je k dispozici první vydání elektronického zpravodaje zaměřeného na bezpečnost krmiv (viz příloha), který bude vydáván dvakrát do roka.

V rámci projektu se uskuteční ve dnech 27.–28. listopadu 2007 mezinárodní konference na téma bezpečnosti krmiv (Feed Safety), která proběhne ve čtyřech sekcích:

* Sekce 1: Bezpečnost krmiv: souvislost a specifičnost
* Sekce 2: Živočišné vedlejší produkty: přísady a nežádoucí látky
* Sekce 3: Rostlinné produkty: přísady a nežádoucí látky
* Sekce 4: Jiná aditiva a nežádoucí látky
Je k dispozici program prvního a druhého dne konference.
 
Příloha: e-Newsletter (1. června 2007)
 
Zdroj: CORDIS FP6