Bezpečnost potravin

Sacharóza a problémy chování

Vydáno: 23. 6. 2008
Autor:

Neexistuje důkaz o negativním vlivu sacharózy na chování dětí.

Existuje řada studií, které naznačují, že konzumace cukru může vést k hyperaktivitě a způsobovat problémy u mládeže. V Norsku bylo dotázáno celkem 5,5 tisíce adolescentů ve věku 15–16 let, jak často pijí nealkoholické nápoje obsahující cukr. Z jejich odpovědí vyplynulo: adolescenti, kteří nekonzumovali nelkoholické nápoje, měli mírně horší dušení zdraví než ti, kteří je konzumovali v mírném množství, avšak s nejvyšší konzumací, více než čtyři sklenice za den, bylo spojeno nejhorší duševní zdraví. Přímá úměra byla zjištěna pro hyperaktivitu. Čím vyšší konzumace nealkoholických nápojů, tím extrémnější symptomy hyperaktivity. V současné době probíhají diskuse o vlivu stravy na chování. Tyto diskuse se zaměřují na příjem cukru a aditiv jakožto hlavní příčinu změn chování.
V přehledové práci publikované v časopise Critical Reviews in Food Science and Nutrition se uvádějí různé mechanismy, kterými by sacharóza mohla ovlivňovat chování. Jsou to:
1. potravinová intolerance: reakce na sacharózu jsou však méně časté než na řadu jiných potravin;
2. hypoglykemie: existují důkazy, že nízká hladina glukózy v krvi, ale vyšší než se uvádí pro hypoglykemii, je spojena s podrážděností a násilnictvím; sacharóza však není hlavní příčinou výkyvů u koncentrace glukózy v krvi;
3. příjem mikronutrientů: suplementace mikronutientů snižuje antisociální chování; příjem mikronutrientů je však těsněji spojen s přijmem celkové energie než s příjmem sacharózy; obsah sacharózy ve stravě běžně nevede k deficitu mikronutrientů.
 
Na základě rozsáhlé analýzy (meta-analýzy) řady dobře vedených studií autor došel k závěru, že neexistuje důkaz, že sacharóza má negativní vliv na chování dětí.