Bezpečnost potravin

S tuberkulózou skotu nemáme problém

Vydáno: 5. 2. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4.2.2009.

Česká republika, na rozdíl od řady evropských zemí, nemá problémy s tuberkulózou skotu. Od roku 2004 jsme Evropskou komisí uznáni za zemi prostou této nákazy. Je třeba však vhodné dodat, že u nás považujeme tuberkulózu u skotu za zdolanou již od roku 1967.
 
To však neznamená, že by Státní veterinární správa ČR polevovala v pozornosti. Stále existuje reálné riziko zavlečení tuberkulózy do chovů. Proto zejména při nákupu plemenných zvířat upozorňujeme chovatele na nutnost prověřit, odkud zvíře pochází, jaký má chov statut. V uplynulých letech se například podařilo zavléci tuberkulózu z Velké Británie, kde se tato nákaza stále vyskytuje, na hospodářství v Holandsku, které je zemí prostou tbc.
 
I u nás se by se teoreticky mohl objevit případ onemocnění (v souvislosti se zvýšeným intrakomintárním obchodem), což by samozřejmě nemělo vliv na ztrátu statutu země prosté tbc skotu. Byli bychom totiž schopni okamžitě přijmout taková opatření, aby se nákaza nemohla rozšířit. V loňském roce jsme řešili 5 případů podezření, jeden na základě tuberkulinace v chovu a 4 podezření z nálezu na jatkách. Ani v jednom případě se však po následných vyšetřeních nepotvrdilo onemocnění tuberkulózou.
 
Zde je třeba připomenout, že potenciálním nebezpečím pro chovy hospodářských zvířat, v tomto případě skotu, mohou být i lidé. Při přijímání ošetřovatelů by zaměstnavatelé neměli zapomenout na povinnost po pracovnících požadovat před nástupem zdravotní prohlídku.
 
Pro informaci uvádíme, že z evropských zemí jsou kromě České republiky prosté tuberkulózy skotu ještě tyto země: Slovensko, všechny skandinávské země, Dánsko, země Beneluxu, Francie včetně Korsiky, Německo, Švýcarsko, Rakousko a některé regiony v Itálii.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR