Bezpečnost potravin

S nízce patogenní ptačí chřipkou je třeba počítat

Vydáno: 4. 3. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 3.3.2009.

I letos se zdá, že naši chovatelé drůbeže nemají problém s vysoce patogenní aviární influenzou – ptačí chřipkou – typem H5N1. Platí tedy, že ani v roce 2008, ani letos nebyla do chovů drůbeže zavlečena.
 
V Evropě se však v poslední době zjišťuje méně nebezpečná, nicméně potíže působící nízce patogenní ptačí chřipka subtypů H5 a H7. K Německu, Francii, Belgii a Itálii se zařadila v uplynulém týdnu i naše republika.
 
V chovu hus v Jihomoravském kraji na okrese Hodonín byla při normálním rutinním monitoringu v kloakálních výtěrech zjištěna přítomnost viru nízce patogenní aviární influenzy H7. V chovu nedošlo k žádnému úhynu a husy nebyly klinicky nemocné, nicméně na základě zjištění viru přikročila krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj v souladu s vyhláškou 36/2007 Sb. k odpovídajícím krokům. To znamená k vymezení ohniska, k likvidaci postiženého hejna hus, k desinfekci a k třítýdennímu odebírání vzorků. O všech těchto krocích jme okamžitě informovali jak veřejnost, tak i Evropskou komisi. Pakliže se neobjeví další případ, budou moci být opatření po 21 dnech odvolána.
 
Je třeba mít na zřeteli, že u nízce patogenní ptačí chřipky subtypů H5 a H7 existuje reálné riziko zmutování na vysoce patogenní ptačí chřipku. Proto se z preventivních důvodů přijímají přísná opatření, jejichž cílem je zabránit této mutaci a následně i velkým ztrátám a konečně i zabránit ohrožení zdraví lidí. 
 
Nízce patogenní aviární influenza není nebezpečná člověku, ale v chovech drůbeže, propukne-li, působí samozřejmě nepříjemné ztráty. Po zkušenostech z roku 2007 lze říci, že kroky pracovníků státního veterinárního dozoru, tj. krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj, byly prakticky bezchybné. Ukazuje se, že preventivní monitoring jak v chovech drůbeže, tak i monitoring volně žijících ptáků má smysl… a je účinný.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Výskyt nízkopatogenní  aviární  influenzy H7 v ČR