Bezpečnost potravin

Rýže – druhy rýže, její jakost

Vydáno: 29. 5. 2008
Autor:

Je popsána komodita rýže z hlediska jejích tržních druhů.

   Po stručné historií šíření rýže  a jejím botanickém popisu se autor věnuje její spotřebě u různých národů a klasifikaci různých druhů rýže. Podle konzistence se rýže člení na moučnatou a sklovitou. Technologickou úpravou lze rozlišit rýži loupanou, natural a neloupanou. Je popisovaná  bílá rýže (dlouhozrnná, střednězrnná a kulatozrnná), parboilt rýže, rýže Basmati a další komerční i botanické variety. Zvláštní pozornost je věnována nejrozšířenějším druhům rýže v Itálii. Závěrem jsou uvedeny definice pro obchod s rýží a požadavky na jeji kvalitu. 

Hamr, K., Rýže –druhy rýže, její jakost. Výživa a potraviny, 63, 2008, č. 3,s. 76 – 79