Bezpečnost potravin

RYE BELT – nová iniciativa pro žito

Vydáno: 26. 5. 2009
Autor:

Cílem projektu RYE BELT je podpořit mezinárodní konkurenceschopnost zemědělců pěstujících žito.

Pod názvem „RYE BELT – pure Passion“ startuje společnost KWS Lochow novou iniciativu pro žito. Cílem tohoto dlouhodobého projektu je podpořit mezinárodní konkurenceschopnost zemědělců pěstujících žito. Okolo 90 procent celosvětové produkce žita se uskutečňuje v oblasti rozprostírající se od severoněmecké nížiny po Ural. Jako pás se táhne tzv. RYE BELT přes oblasti Německa, Polska, Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska a dalších středoevropských zemí.
Žito poskytuje mnohostranné možnosti využití jako chlebová a krmná obilovina, ale i jako obnovitelný zdroj energie. Tyto způsoby uplatnění na trhu a využití by měly být odborné veřejnosti v pásu pěstování žita prezentovány a zpřístupněny prostřednictvím projektu RYE BELT.
Projekt RYE BELT je založen na třech pilířích: šlechtění k prostředí uzpůsobených a vysoce produktivních odrůd, optimalizace pěstování pro efektivní produkci a rozšíření možností využití a uplatnění žita na trhu. Propojení národních a mezinárodních expertů pomáhá poskládat dosavadní znalosti a získat nové poznatky.
Další informace o projektu RYE BELT, aktuálních dílčích projektech a otázkách týkajících se šlechtění, pěstování a uplatnění na trhu nabízí domovská stránka projektu na adrese http://www.ryebelt.com.
Getreide Magazin, 14, 2009, č. 2, s. 132