Bezpečnost potravin

Rychlé metody a automatizace v mikrobiologii: 25 let trendů a prognózy dalšího vývoje

Vydáno: 22. 9. 2010
Autor:

Přehled. 30. ročník workshopu k dané problematice se uskutečnil v červnu 2010 na Kansas State University (USA).

Rychlé metody a automatizace v mikrobiologii je dynamická obalst v aplikované mikrobiologii zabývající se studiem zdokonalených metod v izolaci, včasné detekci, charakterizaci a sčítání mikroorganismů a jejich produktů v klinických, potravinářských, průmyslových a environmentálních vzorcích. Obsáhlý přehled týkající se této problematiky je podán v článku “Rapid Methods and Automation in Microbiology: 25 Years of Trends and Predictions of the Future”.
K uvedenému tématu se koná pravidelně řada národních i mezinárodních setkání. Od roku 1981 se koná na Státní univerzitě v Kansasu (USA) mezinárodní workshop Rapid methods and Automation in Microbiology. Za posledních 30 let se akce zúčastnilo na 4 tisíce vědců z 60 zemí světa. XXX. ročník tohoto workshopu se uskutečnil ve dnech 11.–18.6.2010.
 
Zdroj: WFS