Bezpečnost potravin

Rutin v pohance

Vydáno: 12. 1. 2010
Autor:

Pohanka se považuje za hlavní zdroj rutinu, který se získává ze stravy.

Rutin (kvercetin-3-rutinosid), který se někdy nazývá “vitamin P”, je nejčastěji se vyskytující glykosidickou formou kvercetinu.Uvedenou látku syntetizují vyšší rostliny jako obranu vůči ultrafialovému záření a chorobám.
Rutin jako sekundární metabolit rostlin se používá k léčení zvýšené lomivosti a propustnosti krevních vlásečnic způsobených různými chorobami (chorobná krvácivost na podkladě cévním, změny na sítnici při cukrovce, při nedostatku vitaminu C). Velmi významná je také jeho antioxidační účinnost,- tj. schopnost působit proti volným radikálům.
 
V současné době se za hlavní zdroj rutinu v dietě považuje pohanka, a to zejména tyto druhy: pohanka tatarská (Fagopyrum tataricum) a pohanka obecná (Fagopyrum esculentum). Pohanka obsahuje v menším množství i jiné flavonoidy (kvercetin, kampferol nebo
kampferol-3-rutinosid), které jsou rutinu strukturně podobné a vykazují také antioxidační účinky.
 
V rámci studie provedené ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (projekt QH 92111) se porovnávaly výsledky tří analytických metod pro stanovení rutinu v pohance. Výsledky studie jsou uvedeny v příloze.
 
 
Zdroj: Chem. Listy 103, 2009, č. 10, s. 827–831
Uvedený časopis je ve fondu ZPK.