Bezpečnost potravin

Rtuť v HFCS

Vydáno: 19. 2. 2009
Autor:

V USA byla zjištěna na trhu řadu výrobků kontaminovaných rtutí. Zdrojem byl kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy (HFCS).

Kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy (HFCS) se používá jako běžné sladidlo při výrobě potravin a nápojů. Dne 28. ledna 2009 uveřejnil americký deník The Washington Post výsledky studie provedené Institutem pro zemědělství a obchodní politiku (Institute for Agriculture and Trade Policy). V rámci uvedené studie se zjistilo, že téměř polovina testovaných vzorků komerního HFCS obsahovala rtuť. Rtuť byla také nalezena téměř ve třetině z 55 populárních značkových potravin a nápojů, u kterých HFCS tvoří složku uvedenou na prvním nebo na druhém místě ve složení výrobku.
HFCS nahrazuje ve výrobcích cukr. Průměrní Američané denně konzumují asi 12 čajových lžiček HFCS. Mladiství a ostatní vydatní konzumenti však denně přijímají o 80 % více HFCS, než je průměrná spotřeba.
Rtuť se do HFCS dostává z výrobního procesu – z hydroxidu sodného používaného k odseparování kukuřičného škrobu z kukuřičných zrn. Pokud se k výrobě hydroxidu sodného používají rtuťové články, nachází se rtuť v hydroxidu sodném a následně v HFCS. V USA plánují do roku 2012 zcela upustit od technologie na bázi rtuťových článků.
 
Je rtuť v HFCS stejná jako rtuť v rybách a výrobcích mořského původu?

V rybách a výrobcích mořského původu se nazází tzv. metylrtuť. U výrobků v supermarketech v USA se zjišťoval celkový obsah rtuti, tj. metylrtuť i ostatní formy rtuti. Zastoupení jednotlivých forem rtuti není dosud známo. Všechny formy rtuti se však považují za toxické a expozice rtuti by se proto měla minimalizovat., zejména u těhotných a kojících žen a u dětí.

Rtuť a zdraví: informace ATSDR (Agency for Toxic Substances & Disease Registry)
A–Z slovník pro spotřebitele: heslo “rtuť
 
Evropská komise vyzvala všechny členské státy, aby k případným nálezům rtuti ve výrobcích z USA využily systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).