Bezpečnost potravin

Rozšíření projektu „Školní mléko“ v EU

Vydáno: 18. 11. 2009
Autor:

Pro zvýšení atraktivnosti pro děti byl snížen minimální požadovaný podíl mléka v podporovaných fermentovaných mléčných výrobcích z 80 na 75 %.

Evropská Komise rozhodla o rozšíření podpory školního mléka s cílem stabilizovat trh s mlékem a podpořit zájem dětí o mléko,. Projekt „School Milk Scheme navržený v červenci 2008 (viz Tisková zpráva: Mléko do škol: Nový režim výrazně podporuje spotřebu a zdravější spotřebitelské návyky), aby mléčné výrobky byly pro děti atraktivnější. Podle nového návrhu se v případě fermentovaných mléčných výrobků snižuje limit pro minimální podíl mléka z 80 na 75 %, aby bylo možno přidat více jiných složek (např. ovocných šťáv k jogurtům). Na jednání zástupců 21 států v říjnu ve Vídni byl vysloven požadavek, aby „mléčný fond“ byl  zvýšen na 300 mil. EUR za účelem udržení  mlékárenského sektoru. Také bylo navrženo, aby do projektu školního mléka byli zahrnuti i vysokoškolští studenti.


EU Food Law, 2009, č. 411, s. 36


Poznámka: Legislativně řeší pravidla podpory školního mléka v EU
nařízení 1234/2007 (o společné organizaci trhů) změněné nařízením 657/2008/ES.