Bezpečnost potravin

Rozpory v názorech na sodík a úmrtnost

Vydáno: 5. 9. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Podle jedné studie je důležitý nejen nižší obsah sodíku, ale i vyšší obsah draslíku ve stravě. Podle druhé studie by dokonce snížený příjem soli mohl mít negativní vliv na mortalitu osob s normálním nebo zvýšeným tlakem.

Nedávno publikované dvě studie se zásadně liší v závěrech ohledně souvislosti mezi příjmem sodíku a rizikem úmrtnosti. Podle studie publikované v Archives of Internal Medicine mají Američané s vysokým příjmem sodíku a nízkým příjmem draslíku riziko úmrtí zvýšené o 50 %. Na rozdíl od toho studie publikovaná v The American Journal of Hypertension uvádí, že snížení množství sodíku není z hlediska pravděpodobnosti postižení srdečně-cévní chorobou výhodné.
Výzkumníci z Centers for Disease Control and Prevention (CDCP) v Atlantě, Emory University v Atlantě a Harward School of Public Health v Bostonu zkoumali společný účinek různého příjmu sodíku a draslíku. Využili k tomu prospektivní kohortní studii – třetí souhrnnou zprávu o zdraví, výživě a příčinách úmrtí „National Health and Nutrition Examination Surwey Linked Mortality File“ (1988 – 2006), která obsahuje údaje o 12 267 osobách v USA, a zkoumá příčiny mortality na kardiovaskulární resp. ischemické-srdeční choroby (825 resp. 443 úmrtí z celkového počtu 2 270 úmrtí). Zvýšený příjem sodíku byl zjištěn ve všech případech úmrtí (nikoli jen těch, které souvisely s chorobami srdce a cév), přičemž vyšší příjem draslíku byl spojen s nižším rizikem mortality. Vyšší poměr sodíku k draslíku jednoznačně koreloval s rizikem mortality na kardiovaskulární choroby. Podle studie je obvyklý denní příjem sodíku 4323 mg na muže a 2918 mg na ženu, a obvyklý denní příjem draslíku 3373 mg na muže a 2483 na ženu. Podíl sodík/draslík je 1,31 u muže a 1,23 u ženy. Znepokojující je, že průměrný denní příjem sodíku je 3,3 g, tzn. že u značné části obyvatel je příjem více než dvojnásobný. Vyplývá z toho, že by zpracované potraviny a pokrmy měly mít nižší obsah sodíku a vyšší obsah draslíku.
Druhá studie zpracovaná výzkumníky z Florida Atlantic University (Boca Raton, Florida), z University of Exeter (UK), University of East Anglia a London School of Hygiene and Tropical Medicine porovnávala v randomizovaném kontrolovaném testování skupinu omezující příjem soli a skupinu bez omezení nejméně po dobu 6 měsíců. Celkem bylo provedeno 7 studií. Přestože v této studii bylo relativně více úmrtí (665 z 6250 účastníků) než ve výše uvedené studii, nelze to ještě považovat za důkaz, že snížený příjem soli má negativní vliv na mortalitu osob s normálním nebo zvýšeným tlakem. Takové tvrzení by však muselo být důkladněji prověřeno.
Podle presidenta Salt Institute, Alexandria, je tvrzení o vlivu příjmu soli na zvýšení rizika onemocnění přehnané. Meta-studie zpracovaná světovou renomovanou institucí Cochrane Collaboration publikovaná také v American Journal of Hypertension prokazuje odůvodněné pochybnosti o tom, že by snížení sodíku mělo mít vliv na riziko onemocnění a úmrtí v celé populaci. Vyzývá k zastavení aktivit na plošné snižování soli, které jsou nákladné a nejsou přínosem pro všechny spotřebitele.
Food Bussiness News, 7, 2911, č. 11, s. 27
Předcházející informace: