Bezpečnost potravin

Rozhodnutí o povolení zdravotního tvrzení o účinku rajčatového koncentrátu na agregaci krevních destiček

Vydáno: 5. 1. 2010
Autor:

Tvrzení „Napomáhá udržovat zdravý krevní oběh a zlepšuje cirkulaci krve“ bylo schváleno rozhodnutím 2009/980/ES na žádost společnosti Provexis Natural Products Ltd. 

 V návaznosti na žádost společnosti Provexis Natural Products Ltd. předloženou dne 7. ledna 2009 podle čl. 13 odst. 5 nařízení  1924/2006/ES byl úřad EFSA požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků ve vodě rozpustného rajčatového koncentrátu (WSTC) I a II na aktivitu krevních destiček u zdravých lidí (otázka č. EFSA-Q-2009-00229). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Napomáhá udržovat zdravý krevní oběh a zlepšuje cirkulaci krve.“
Na základě kladného stanoviska úřadu EFSA vydala Komise rozhodnutí 2009/980/ES.
Úřad ve svém stanovisku uvedl, že by nemohl ke svým závěrům dojít, pokud by nezohlednil devět studií, které žadatel prohlásil za své vlastnictví.
Vědecké údaje a další informace obsažené v sedmi z devíti studií předložených pro doložení uváděného účinku, na jejichž základě bylo o schválení tvrzení rozhodnuto, jsou omezeny pro použití výhradně ve prospěch žadatele po dobu pěti let. Poskytuje se tím ochrana údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví.

Úřední věstník ES, L 336, 18.12.2009, s. 55—57