Bezpečnost potravin

Rozhodnutí Komise o financování programu „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“

Vydáno: 12. 5. 2010
Autor: berankova1

Rozhodnutí Evropské Komise ze dne 23. 4. 2010.

Rozhodnutí Komise 2010/230/EU ze dne 23. dubna 2010 o financování pracovního programu pro rok 2010, který se týká školení v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, v rámci programu "Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin"

Komise přijala toto rozhodnutí:
Článek 1 – Přijímá se pracovní program pro provedení programu "Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin" v roce 2010 popsaný v příloze. Jedná se o rozhodnutí o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení.
Článek 2 – Celková částka finančního příspěvku Komise pro provedení pracovního programu činí 15 370 000 EUR a má být financována z rozpočtových položek souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rok 2010, č. 17 04 07 01, č. 17 01 04 05 a č. 17 01 04 31.

Pracovní program obsahuje na rok 2010 tři prováděcí opatření. Na základě cílů stanovených v nařízení (ES) č. 882/2004 jsou hlavní činnosti a rozdělení rozpočtu následující:

1.2  Zadávání veřejných zakázek (prováděných přímým centralizovaným řízením)
      1.2.1  Školení: externí smlouvy na provedení školícího programu
      1.2.2  Školení: výroční zpráva, výpočetní technika a nástroje, propagační materiál a informační a komunikační pomůcky

1.3  Jiné činnosti:  Provozní dotace pro Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, L 104, s. 60-63