Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Rozhodnutí Evropského soudu o česnekových kapslích do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Rozhodnutí Evropského soudu o česnekových kapslích

Vydáno: 31.7.2008
Tisk článku
Podle rozhodnutí C-319/05 není látka léčivem, pokud se konzumuje v množství odpovídajícím příslušné potravině, a také pokud nejsou vědecky ověřeny specifické účinky na určitou látkovou výměnu.
Dovozce, který chtěl do Německa dodat česnekové kapsle se obrátil na Evropský soudní dvůr (ESD) poté, co byl tento dovoz odmítnut, že se jedná o léčivo, pro které musí mít příslušné schválení.
Jedna kapsle obsahovala 370 mg práškového česnekového extraktu s podílem alicinu 0,95 až 1,05 %, což odpovídá ca 7,4 g čerstvého česneku. Na obalu byla znázorněna česneková cibule a dvě tobolky, žádné tvrzení ohledně účinků.
Podle německých orgánů forma kapslí a znázornění česneku může vést spotřebitele k představě, že se jedná o léčivo, a tak česnekové přípravky musí být označeny podle svých farmakologických vlastností.
Podle ESD musí být při rozhodování, zda je přípravek léčivem či potravinou, posuzováno, jaké jsou znalosti o jeho fyziologických vlastnostech, jaké jsou formy a způsoby jeho rozšíření a používání a jaká jsou rizika při jeho užívání. Jako léčivo může být podle své funkce označena jen látka, u níž jsou vědecky prokázané takové farmakologické vlastnosti, které odpovídají příslušné lékařské diagnóze nebo které jsou schopny napravovat, zlepšovat nebo ovlivňovat fyziologické funkce. Léčivem není látka, která sice na organismus účinkuje, ale nikoli jmenovitě na určitou látkovou výměnu, a tak ve skutečnosti funkční podmínky neovlivňuje. Proto nestačí, aby látka vykazovala vlastnosti obecně prospěšné, ale musí sloužit přímo k prevenci nebo k léčení. I když existují potraviny, které lze objektivně použít pro terapeutické účely, nestačí to k tomu, aby byly označeny za léčiva.
A protože česnekové kapsle nepřesahují svými účinky účinek česneku – potraviny, nemají specifický účinek na látkovou výměnu, nemohou být považovány za prostředek pro nápravu, zlepšení či ovlivnění fyziologických funkcí.
Pokud jde o rizika způsobená konzumací kapslí, rozhodl ESD, že nejsou větší než rizika z konzumace česneku jako potraviny.
Nelze argumentovat ani formou kapslí, protože ta není určena pouze pro léčiva.
Rovněž nemůže být problémem zobrazení česneku - části rostliny používané jako potravina - na obalu.
Obecně tedy nelze považovat za léčivo látku získanou z potraviny, která při konzumaci v množství odpovídajícím potravině, nevykazuje větší fyziologické či farmakologické účinky než potravina. Obdobně jako česnekové kapsle (z česneku) nepatří mezi léčiva ani rybí olej (z ryb) nebo vitaminy (z ovoce), a to především tehdy, pokud nepřekročí jedno- někdy až troj-násobek doporučené denní dávky.
Přestože toto rozhodnutí ESD z 15. 11. 2007 (Rs C-319/05) může sloužit jako precedens, o příslušnosti každé látky k léčivu či potravině, se vždy musí rozhodovat individuálně.

Ernährung, 32, 2008, č. 3, s. 130-131
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021