Bezpečnost potravin

Rozhodnutí EU o schválení nových potravinových složek

Vydáno: 15. 5. 2009
Autor:

Bylo vydáno rozhodnutí schvalující uvádění na trh „Ice Structuring Protein“, vitaminu K2 z Bacillus subtilis, lykopenu a lykopenového oleorezinu.

Na žádost společnosti Unilever podanou v r. 2006 bylo rozhodnutím 2009/344/ES povoleno uvedení na trh bílkoviny umožňující přežití buněk při teplotách pod bodem mrazu (Ice Structuring Protein = ISP) typu III HPLC 12 jako nové složky potravin (OJ L 105, 25.04.2009, s.14).
Povoluje se použití do mražených krémů, kvůli zabránění tvorby ledových krystalů, a sice v množství nepřesahujícím 0,01 % hmotn., přičemž musí být přítomnost této látky na obalu uvedena. Obavy, že tyto bílkoviny k jejichž produkci byl využit gen z mořských ryb by mohly vyvolávat alergie, označil úřad EFSA za velmi nepravděpodobné.
ISP typu III HPLC 12 je světle hnědá kapalina produkovaná submerzní fermentací geneticky modifikovaných kmenů potravinářských pekařských kvasinek (Saccharomyces cerevisiae), do jejichž genomu byl vložen ISP gen. Bílkovina je exprimována a vylučována do růstového média a od kvasničných buněk se odděluje mikrofiltrací a koncentruje se ultrafiltrací. Výsledkem je, že se kvasničné buňky nepřenášejí do ISP preparátu jako takové, ani v pozměněné formě. Preparát ISP se skládá z nativního ISP, glykosylovaného ISP,  proteinů a peptidů kvasinek a cukrů a dále kyselin a solí běžně se nacházejících v potravinách. Koncentrát je stabilizován 10 mM citrátovým pufrem.

Na žádost norské společnosti NattoPharma podanou v r. 2006 bylo rozhodnutím 2009/345/ES povoleno uvedení na trh  vitaminu K2 (menachinonu) z Bacillus subtilis natto jako nové složky potravin (OJ L 105, 25.04.2009, s.16). Na obalu se složka označí jako“ vitamin K“.
Vitamin K 2 (2-methyl-3-all-trans-polyprenyl-1,4-naftochinony) neboli řada sloučenin odvozených od menachinonu je označení pro skupinu prenylovaných derivátů naftochinonu. Pro charakterizaci jednotlivých homologů menachinonu je používáno množství isoprenových jednotek tvořících postranní řetězec, přičemž jedna isoprenová jednotka se skládá z pěti atomů uhlíku. Vitamin K 2 je obsažen v olejové suspenzi, která obsahuje převážně homolog MK-7 a v menší míře homolog MK-6.

Na žádost společnosti BASF podanou v r. 2005 bylo rozhodnutím 2009/348/ES povoleno uvedení na trh syntetického lykopenu jako nové složky potravin podle nařízení (OJ L 106, 28.04.2009, s.55).
Vzhledem k tomu, že by u některých skupin osob mohlo dojít k předávkování, byl sestaven seznam potravin , do kterých lze lykopen přidávat a příslušné maximální limity (1 až 10 mg/100g, do doplňků 15 mg/100 g).  Podle tohoto rozhodnutí společnost BASF vypracuje monitorovací program, který bude doprovázet uvedení výrobku na trh. Tento program poskytne informace o mírách používání lykopenu v potravinách.

Na žádost společnosti Ottaway & Associates Ltd. jménem společnosti LycoRed podanou v r. 2004 bylo rozhodnutím 2009/355/ES povoleno uvedení na trh lykopenového oleoresinu z rajčat jako nové složky potravin. (OJ L 109, 30.04.2009, s.4).
Lykopenový oleoresin z rajčat se získává extrakcí rozpouštědly ze zralých rajčat (Lycopersicon esculentum) a následným odstraněním rozpouštědla. Je to červená až tmavě hnědá viskózní, jasná kapalina. Tento extrakt je přípustný jen do vyjmenovaných potravin a ve stanoveném množství stejně jako syntetický lykopen. Společnost Lycoker musí vypracovat program monitorování příjmu tohoto oleorezinu.

EU Food Law, 2009, č. 389, s. 7,9