Bezpečnost potravin

Rozdílné systémy kontrol měkkýšů v USA a EU

Vydáno: 24. 3. 2010
Autor:

EU a USA hledají shodu pro posuzování dvouskořápkových měkkýšů. Nestejný přístup brání vzájemným exportům.

Podle nařízení (ES) č. 854/2004 lze výrobky živočišného původu dovážet do EU ze třetích zemí pouze tehdy, jestliže tyto země dávají uspokojivé garance z hlediska vlivu výrobků na lidské zdraví.
Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti Evropské komise (FVO) provedl ve dnech 2.–16.3.2009 misi do USA. Inspektoři FVO zjistili, že kontrolní systémy USA a EU se v klíčových bodech značně liší. Z tohoto důvodu FVO nemohl potvrdit, že systém USA zajišťuje stejnou úroveň ochrany jako systém v EU. Na základě stanoviska FVO nemůže Komise zařadit USA na seznam třetích zemí schválených pro export dvouskořápkových měkkýšů, pláštěnců, ostnokožců a mořských plžů do EU.
DG Sanco (GŘ pro zdraví a spotřebitele) již v červnu 2008 navrhlo Úřadu pro potraviny a léky v USA (FDA), aby se v této specifické problematice hledala shoda, která by vedla ke stanovení reciproční ekvivalence. Ta umožní přístup EU na trh v USA. Od osmdesátých let minulého století byly dodávky dvouskořápkových měkkýšů z EU do USA blokovány.
Evropská komise navrhla členským státům, které mají zájem o export do USA, aby se zúčastnily jednání za účasti US FDA (plánují se tři schůzky), na kterých se budou vyjasňovat podmínky, které umožní vzájemné obchodování. Pomoc Evropské komisi při diskusích s USA přislíbily tyto členské státy: Velká Británie, Dánsko, Francie, Itálie a Španělsko.
 

Zdroj: Evropská komise (zasedání SCFCAH dne 16.2.2010)

FVO: plán auditů a inspekcí v roce 2010