Bezpečnost potravin

Rostlinnými extrakty a bakteriemi proti mandelince bramborové

Vydáno: 18. 6. 2009
Autor:

Ekologičtí zemědělci mohou aplikovat pouze biologické přípravky k ochraně rostlin, čtyři z nich byly testovány v pokusech v Německu.

Ekologičtí zemědělci mohou aplikovat pouze biologické přípravky k ošetření rostlin, nikoliv však chemické. K ochraně proti mandelince bramborové je k dispozici několik biopreparátů, z nichž byly v pokusech testovány tyto čtyři:
Neemový olej: Účinek látek obsažených v neemovém oleji, které brání žíru škůdců, je zemědělcům v části Asie a Afriky znám již od pradávna. Na začátku 70.let minulého století bylo zjištěno, že azadirachtin ovlivňuje metamorfózu hmyzu a narušuje svlékání kutikuly hmyzu nebo vede k tvorbě zakrnělých křídel. V Indii si zemědělci extrakt ze semen stromu Azadirachta indica připravují sami – rozemelou semena, moučku zabalí do látky a zavěsí přes noc do nádoby naplněné vodou. Již následující den je možné vzniklý extrakt proti různému hmyzu aplikovat.
Pyrethrum: Květy chryzantém byly v Číně již před 2000 lety rozemílány a používány jako poprašek na hmyz. Obsažená účinná látka pyrethrum je kontaktní jed, který proniká do těla hmyzu a působí jako neurotoxin. K symptomům patří silné podráždění, následují poruchy koordinace, ochrnutí a nakonec uhynutí. Účinek nastupuje velmi rychle. Během několika minut je hmyz neschopný pohybu.
Bakterie Bacillus thuringiensis tenebrionis (B.t. t.): Entomopatogenní kmen bakterie byl objeven v 80.letech v JKI (Julius Kühn Institut) pro biologickou ochranu v Darmstadtu. Bakterie se dostává požerem listů do střeva, kde se rozpouští. Toxiny, které se přitom uvolňují, perforují střevní stěnu a vedou k úhynu škůdce.
Spinosad: Přípravek je metabolit půdní bakterie Saccharopolyspora spinosa, který se získává aerobní fermentací. V roce 1982 byla tato bakterie nalezena poprvé v půdních vzorcích v Karibiku a v 90.letech byla v USA vyvinuta do podoby přípravku na ochranu rostlin.
Přípravky s touto účinnou látkou jsou v Německu zatím povoleny při pěstování révy vinné, u okrasných rostlin a v zelinářství proti různému škodlivému hmyzu. S registrací přípravku s účinnou látkou spinosad pro indikaci mandelinky bramborové v bramborách se zde počítá pravděpodobně v roce 2010.
Spinosad působí jako neurotoxin a vede k úplnému, nevratnému ochrnutí škůdce. Příjem této účinné látky se uskutečňuje požerem. Spinosad je klasifikován jako nebezpečný pro včely.
Top Agrar, 2009, č. 6, s. 58