Bezpečnost potravin

Rostlina – naděje a skutečnost  

Vydáno: 27. 8. 2008
Autor:

Nová výstava v NZM, která se uskuteční od 5. září do 17. listopadu 2008.       

Ústředním tématem nové autorské výstavy Národního zemědělského muzea Praha „Rostlina – naděje a skutečnost“ je lidské hledání, zkoušení možností získávání potravin pomocí zásahů do genetických kódů rostlin a možností aklimatizace rostlin na podmínky, ve kterých se daný druh nebo odrůda nevyskytují. Jedním z témat je také zkoušení možností získávání nových surovin pro průmysl, výrobu léčiv či nových potravinových energetických zdrojů.
  
První takové pokusy ve větším rozsahu a se sledováním praktického cíle aplikované i na velkovýrobní technologii se objevují až v první polovině minulého století. Předcházela jim řada výzkumných prací a menších šlechtitelských, aklimatizačních i produkčních experimentů z počátku minulého století. Aby se však tyto práce vůbec mohly uskutečnit a mít nějaký význam pro budoucnost, bylo třeba vyřešit několik základních otázek. K těm vůbec nejdůležitějším patřilo nepochybně zkoumání problematiky výživy rostlin. Teprve uspokojivé vyřešení tohoto problému umožnilo posoudit, jak dalece lze výživu rostlin programově řídit a do jaké míry lze ovlivnit výnos rostlin poskytováním optimálního množství potřebných živin.
 
Tím druhým, neméně důležitým okruhem, bylo poskytnutí uspokojivé a vědecky zdůvodněné odpovědi na otázku jakým způsobem se vlastnosti rostlin přenášejí na potomstvo, jaké jsou tyto způsoby přenosu a jak je možno je využít při získávání kvalitnějších a výkonnějších odrůd nebo kultivarů. Stranou nezůstal ani výzkum hraničních možností využití křížení rostlin.
 
Práce podniknuté při výzkumu dědičnosti i způsob jejich matematického zpracování a vyhodnocení výsledků vynikajícím českým vědcem J. G. Mendelem v předminulém století má světový význam a s drobnými korekcemi platí dodnes. Složitý a mnohovrstevný obraz hledání pravdy je doplněn aspekty ideologických zásahů do vědeckého bádání, které se projevily zejména v rozvoji šlechtitelské práce a genetického výzkumu v polovině minulého století.
 
Celé téma je na výstavě rozděleno do několika celků. První skupina zahrnuje pokusy a jejich výsledky s klasickými zemědělskými plodinami kontinentálního až subtropického klimatu v našich podmínkách. Dále je to skupina speciálních plodin (léčivé rostliny, pochutiny), skupina rostlin s adaptogenními účinky, které mají v současné době širokou oblast použití – od léčivých přípravků, přes potravinové doplňky, až po energetické přípravky pro sportovce.
 
Poslední skupinu tvoří geneticky pozměněné potraviny, které jsou v současnosti předmětem řady diskuzí. Autoři se snažili především vysvětlit, co vlastně tyto produkty jsou a ukázat, že eventuelní nebezpečí jejich použití spočívá spíše v průniku změněných organismů do ekologického systému, než ve zdravotním riziku jejich používání, které zatím nebylo nijak prokázáno.
 
Návštěvník výstavy „Rostlina – naděje a skutečnost“ si z této pestré mozaiky lidské snahy po poznání objektivní skutečnosti a hranic možnosti použití vědeckých poznatků v každodenní praxi může sám vytvořit obrázek o problémech a úskalích, které provázejí každou tvůrčí, novátorskou a výzkumnou činnost.
 
K výstavě je připraven doprovodný program pro veřejnost a lektorský program pro školy. Doprovodný program je určen jak pro malé, tak pro velké návštěvníky – mohou se podílet na potisku dlouhého plátna, rozeznávat druhy čajů, rozlišovat druhy rozemleté kávy apod. V lektorském programu pro školy je připraveno mimo jiné i pražení zrnkové kávy, správné držení jídelních hůlek a stolní hry.
Zdroj: Tisková zpráva NZM