Bezpečnost potravin

Rok 2009 – začátek platnosti nové legislativy pro ekologické zemědělství

Vydáno: 15. 10. 2008
Autor:

Série 15 seminářů pro ekologické zemědělce zaměřených na Nařízení 834/2007/ES a související předpisy, konaných od 20. 10. do 3. 12. 2008.

V červnu 2007 bylo vydáno dlouho diskutované nařízení o ekologickém zemědělství – NR (ES) č. 834/2007, které ruší a nahrazuje stávající nařízení 2092/91/ES. Toto nařízení bude platné i pro české ekologické zemědělce od 1.1.2009.  
Vzhledem k tomu, že termín platnosti nové legislativy se blíží, připravilo sdružení AGT CONSULTING ve spolupráci s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců – regionálním centrem Krkonoše a Podkrkonoší – sérii 15ti odborných seminářů zaměřených na výklad a vysvětlení nové problematiky platné pro ekologické zemědělství od 1.1.2009. Projekt je realizován ve spolupráci se všemi třemi kontrolními organizacemi EZ (tj. KEZ o.p.s., BIOKONT CZ s.r.o. A ABCERT AG) v Libereckém, Královéhradeckém a Ústeckém kraji. Přednášet budou zástupci kontrolních organizací ( Ing. Milan Berka – ředitel KEZ, Ing. Roman Rozsypal CSC. – ředitel BIOKONT CZ a Ing. Markéta Hrobařová – inspektorka ABCERT AG). Vzhledem k tomu, že rok 2009 je také důležitým mezníkem v rámci dodržování dalších směrnic společenství (cross-compliance), a protože nové nařízení EZ souvisí i s touto problematikou, je účast na těchto seminářích pro ekologické zemědělce důležitým počátečním krokem při vstupu do nového roku 2009. Semináře jsou vhodné nejen pro stávající ekologické zemědělce, ale i pro ostatní zemědělce, zpracovatele a prodejce, kteří do budoucna uvažují o vstupu do EZ.
Místo konání: dle rozpisu v pozvánce.
Účast je zdarma.
Přihlášky na jednotlivé semináře mohou zájemci zasílat formou e-mailů – adresa pro-biokrkonose@volny.cz, telefonicky na tel. 605 168 608 a nebo písemně na adresu PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší, 512 36 Horní Branná 117.