Bezpečnost potravin

Rizikový nedostatek vitaminu D

Vydáno: 12. 1. 2009
Autor:

Diskutuje se výskyt a význam nedostatečného přísunu vitaminu D, který se podílí na buněčném růstu, na posilování imunitního systému, na zvýšení pevnosti kostí a na zvýšení rizika úmrtí.

Bylo sledováno riziko úmrtnosti u 13 tis. zdravých mužů a žen, v souvislosti s hladinou vitaminu D v krvi. Celkem 1800 účastníků studie zemřelo do r. 2001, přitom 700 z nich zemřelo v důsledku srdečního onemocnění, a z toho 400 bylo deficitních na vitamin D. Z toho vyplývá 26% zvýšení rizika úmrtí v důsledku nedostatku vitaminu D.
Počet úmrtí na srdeční onemocnění při sledovaném počtu účastníků studie však sám o sobě nestačí k vyhodnocení významu nízké hladiny vitaminu D. Hladina vitaminu D však podle výsledků jiných studií souvisí s s výskytem rakoviny prsu, s depresemi ve stáří a s rizikem periferálních cévních onemocnění. Přínosem mohou být studie sledující význam suplementace vitaminem D, které zároveň sledují i faktory jako věk, pohlaví, rodinné dispozice, kouření, vysokou hladinu cholesterolu, nedostatek pohybu obezitu a diabetes.
Food Bussiness News, 4, 2008, č. 13, s. 17
 
Americká Akademie pediatrů zdvojnásobila doporučené dávky vitaminu D pro děti a dospívající mládež (z 200 na 400 MJ). Největší riziko výskytu křivice je podle Akademie u kojených dětí, jejichž strava není doplněna o 400 MJ vitaminu D, pokud je strava matek deficitní. Suplementace by měla být prováděna již po několika dnech života. Děti v kojeneckém i pozdějším věku, jejichž strava obsahuje nejméně z jedné čtvrtiny potraviny obohacené vitaminem D mají přísun tohoto vitaminu v potřebné dávce. Přiměřený přísun vitaminu D během dětství také může snížit riziko osteoporózy v dospělosti. Nové doporučení je uvedeno ve zprávě „Prevention od Rickets and Vitamin D Deficienty in Infants, Children and Adolescents“.
Food Bussiness News, 4, 2008, č. 19, s. 14