Bezpečnost potravin

Riziko z přítomnosti nikotinu v houbách

Vydáno: 12. 5. 2009
Autor:

EFSA vydal přechodný limit pro obsah nikotinu ve volně rostoucích houbách.

Na urgentní žádost Evropské komise měl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydat do 7.5.2009 stanovisko k přítomnosti nikotinu ve volně rostoucích houbách. Nikotin byl zjištěn v sušených houbách hlavně z Číny, a to z úrody roku 2008.
 
EFSA vyhodnocoval riziko z přítomnosti nikotinu v čerstvých volně rostoucích houbách až do výše 0,5 mg/kg a došel k závěru, že toto množství není bezpečné. Všechny účinky z konzumace kontaminovaných volně rostoucích hub budou pravděpodobně mírné a měly by být krátkodobé. Půjde pravděpodobně o zvýšenou činnost srdce, závrať a bolest hlavy. Není jasné, co způsobilo přítomnost nikotinu v těchto houbách. Mohly to být použité pesticidy nebo řada dalších faktorů, např. náhodná kontaminace během procesu sušení.
Aby pomohl managerům rizika stanovit bezpečné koncentrace, které chrání spotřebitele, použil EFSA existující odsouhlasenou metodologii pro stanovení maximální koncentrace reziduí (MRL) pesticidů v potravinách. EFSA navrhnul 0,036 mg/kg jako koncentraci nikotinu v čerstvých volně rostoucích houbách, která by měla být akceptovatelná jako MRL. To odpovídá 0,32 mg/kg v sušených houbách.
Protože hodnocení bylo ovlivněno řadou nejistot a nedostatkem dostupných údajů (hladiny kontaminace a konzumace volně rostoucích hub v Evropě), doporučil EFSA, aby navržený MRL byl považován za dočasný (Příloha III nařízení 396/2005). Monitorovací program doporučený Komisí bude rovněž užitečný pro získání dalších podkladů pro posouzení expozice a stanovení MRL. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA