Bezpečnost potravin

Riziko z nitrátů v zelenině je převyšováno výhodami její konzumace

Vydáno: 25. 9. 2008
Autor:

Výbor odborníků Contaminants Panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin došel k závěrům, že výhody konzumace čerstvého ovoce a zeleniny převažují nad rizikem pro lidské zdraví, vyplývající z nitrátů při konzumaci zeleniny.

    Výbor odborníků Contaminants Panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) došel k závěrům, že výhody konzumace čerstvého ovoce a zeleniny převažují nad rizikem pro lidské zdraví, vyplývající z  nitrátů při konzumaci zeleniny.
     Tento panel, který byl Evropskou komisí žádán, aby vydal názor o těchto rizicích, sdělil, že jen malá část populace Evropské unie (2,5 %), která konzumuje velké množství zelené listové zeleniny, by mohla přesáhnout hodnotu přípustného denního příjmu pro nitráty (Acceptable Daily Intake – ADI).
     Průměrný konzument sní 400 g ovoce a zeleniny denně, takže by nepřesáhl ADI. Toto zjištění pomůže určit budoucí přístup k nitrátům v zelenině.
     Dusičnany jsou přítomné v určité míře ve většině zeleniny, ale rozhodující pro vysoké  vystavení nitrátům v potravě není absolutní množství zkonzumované zeleniny,  ale druh zeleniny (například listová zelenina) a příslušná koncentrace nitrátů. Zelená listová zelenina, jako například špenát, salát a rukola mají nejvyšší obsah nitrátů. Obsah nitrátů v zelenině také kolísá ve vztahu k dalším faktorům, jako například rozsah používání nitrátových hnojiv.
     Tento panel odborníků také konstatoval, že další snižování příjmu nitrátů může vyplývat ze zpracování – mytí, loupání a/nebo kuchyňská úprava – a tak lze zajišťovat další mimořádné bezpečnostní záruky pro konzumenty.