Bezpečnost potravin

Riziko z nadměrného příjmu kyseliny listové

Vydáno: 23. 10. 2009
Autor:

Doporučení pro příjem kyseliny listové. U osob nad 50 let zvyšuje nadměrný příjem riziko kolorektální rakoviny.

Na žádost ministerstva zdravotnictví a Úřadu pro potraviny (FSA) ve Velké Británii uveřejnil Vědecký poradní výbor pro výživu (SACN) v prosinci 2006 zprávu o kyselině listové a prevenci onemocnění. Ve zprávě SACN doporučil povinné obohacování (fortifikaci) mouky s cílem snížit počet těhotenství, kdy dochází u plodu k poruchám vývoje neurální trubice.
Na základě nově provedených studií zaměřených na rakovinu publikoval SACN v říjnu 2009 zprávu o kyselině listové a rakovině tlustého střeva a konečníku. SACN v této zprávě aktualizuje svoje dřívější doporučení zavést povinnou fortifikaci kyselinou listovou a stanovisko mění na nepovinnou (dobrovolnou) fortifikaci. Ve zprávě se uvádí následující revidované doporučení pro různé situace:
 
1. Všechny ženy, které chtějí otěhotnět, by měly denně konzumovat 400 µg kyseliny listové doplňku (léčiva nebo potravního) před početím a pak až do 12. týdne těhotenství. Ženám, u kterých bylo předchozí těhotenství spojeno s výskytem porucha neurální trubice, se radí konzumovat 5 mg kyseliny listové za den před početím a následně do 12. týdne těhotenství.
 
2. Individuální dlouhodobý příjem kyseliny listové z fortifikovaných potravin a doplňků nad doporučenou/tolerovatelnou horní hranicí (1 mg/den pro dospělé; nižší množství pro děti) by se měl vyloučit. Část populace ve Velké Británii v současné době překračuje denní doporučený/tolerovatelný příjem, neboť konzumuje na dobrovolném základě potraviny fortifikované kyselinou listovou a doplňky stravy.
 
3. Povinná fortifikace mouky kyselinou listovou by měla zlepšit status kyseliny listové u žen, které jsou nejvíce ohroženy během těhotenství (defekty neurální trubice). Měla by také zlepšit status kyseliny listové u dalších populačních skupin ve Velké Británii. Avšak povinná fortifikace ve spojení se současnou praxí dobrovolné fortifikace potravin kyselinou listovou a nevhodným používáním doplňků by zvýšila počet lidí, kteří denně konzumují dávky kyseliny listové nad doporučeným/tolerovatelným množstvím. Proto povinná by se měla ve Velké Británii zavést jen tehdy, pokud bude doprovázena:
 
– omezením dobrovolné fortifikace potravin kyselinou listovou;
– monitoringem, který by odhalil negativní účinky kyseliny listové z dlouhodobého denního příjmu denních dávek nad doporučeným/tolerovatelným množstvím;
– doporučením pro jednotlivé populační skupiny týkajícím se konzumace doplňků.
 
4. Povinná fortifikace mouky společně s omezením dobrovolné fortifikace bude lépe vyhovovat požadavkům na příjem kyseliny listové v rámci populace než současná dobrovolná fortifikace a konzumace doplňků.
 
5. Kromě žen, které chtějí otěhotnět, neexistují žádná specifická doporučení pro suplementaci kyselinou listovou pro ostatní populační skupiny (tj. děti, ženy nad reprodukčním věkem, muže). Výjimkou jsou aktuální doporučení lékaře.
Osoby ve věku nad 50 let, které se rozhodly konzumovat doplňky kyseliny listové z preventivních důvodů, jsou vystaveny zvýšenému riziku vývoje adenomu/rakoviny tlustého střeva a konečníku, pokud jejich denní příjem převyšuje doporučovaný příjem 200 µg kyseliny listové/den.
 
6. Důkazy o prospěchu a možném riziku z příjmu kyseliny listové by se měly za určité časové období, které by nemělo být delší než pět let, přehodnotit.
 
7. Existuje řada nejistot pokud jde o doporučený/tolerovatelný denní příjem kyseliny listové. Je třeba provést další výzkum, který bude při stanovování bezpečné horní hranice příjmu kyseliny listové přihlížet vedle deficitu vitaminu B12 i k ostatním rizikům, např. riziku rakoviny.
 
Doporučení SACN je v příloze.
 
 
Zdroj: FSA