Bezpečnost potravin

Riziko z konzumace masa plazů

Vydáno: 30. 11. 2007
Autor: pospisilova

Vědecké panely EFSA vydaly stanovisko k bezpečnosti konzumace masa plazů chovaných na farmách.

Panel pro biologická rizika Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–BIOHAZ) vydal vědecké stanovisko (viz příloha) týkající se zdravotního rizika pro spotřebitele z konzumace masa plazů chovaných na farmách. Obchod s tímto masem není harmonizován legislativou Společenství. Zatímco v některých členských státech EU je dovoz tohoto masa zakázán, v jiných zemích je za určitých podmínek povolen.
Vzhledem k této situaci Evropská komise požádala EFSA, aby se problematikou bezpečnosti masa plazů zabýval na vědecké úrovni tak, aby Komise získala podklady pro vypracování příslušné legislativy.
Vědecké stanovisko EFSA se týká faktorů, které způsobují u člověka onemocnění, tj. virů, bakterií a parazitů. Ve stanovisku je obsažena i informace vědeckého panelu pro kontaminanty v potravinovém řetězci (EFSA–CONTAM), který se zabýval chemickými kontaminanty jako jsou těžké kovy, hormony a veterinární léčiva a jiné faktory, které mohou představovat zdravotní riziko pro konzumenta. Stanovisko EFSA se zaměřuje na maso z krokodýlu nilského (Crocodylus niloticus) , želvy bahenní (Emys orbicularis), ještěrky perlové (Timon lepidus), ale i z jiných druhů, např. hadů. Posuzovány byly jen druhy chované na farmách, ne volně žijící.
Ve stanovisku se uvádí, že existuje zdravotní riziko ze salmonely, neboť čerstvé i zmrazené krokodýlí maso je značně kontaminováno touto bakterií. Prostřednictvím konzumace kontaminovaného masa hadů jsou přenášeny na člověka určité druhy parazitů. K tomuto přenosu však nedochází po konzumaci masa z jiných plazů: krokodylů, želv a ještěrek. Aplikací systémů kontroly bezpečnosti potravin jako je správní hygienická a správná výrobní praxe a HACCP, a to jak na farmách, tak na místech porážky, lze tato rizika regulovat.
V současné době není k dispozici žádný důkaz o přenosu virů na člověka a důkaz, že se u plazů chovaných na farmách vyskytuje přirozeně TSE. Chybí údaje o chemických kontaminantech v mase plazů. Panel CONTAM doporučil sběr těchto dat a dále poznamenal, že by se měla aplikovat při produkci plazů, jejichž maso se importuje do EU, opatření ekvivalentní legislativě EU týkající se živočišných krmiv.