Bezpečnost potravin

Riziko z konzumace hnědého krabího masa

Vydáno: 1. 3. 2011
Autor:

Evropská komise varuje spotřebitele: hnědé krabí maso obsahuje nadměrné množství kadmia.

Evropská komise – Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele vydalo následující varovnou informaci ke konzumaci hnědého krabího masa:

* Hlavohruď krabů a jim podobných korýšů může obsahovat vysoké množství kadmia. Tato část těla se často nazývá „hnědé krabí maso“, neboť má hnědavě zelenkavou barvu. Přísně vzato, tato část krabího těla není „maso“. Obsahuje trávicí orgán zvaný hepatopankreas, ve kterém se z důvodů jeho trávicí funkce hromadí kadmium. Obsah kadmia ve svalovině nohou a klepet (tzv. koncové části, často nazývané „bílé maso“) je nízký.

* Pro maso z nohou a klepet byly maximální celoevropské limitní hodnoty kadmia stanoveny: tyto části krabího těla se proto mohou bez obav konzumovat. Ve většině členských států EU jsou nohy a klepeta jedinými částmi kraba, které se konzumují.

* V některých zemích však někteří spotřebitelé konzumují také „hnědé maso“. Spotřebitelé, kteří pravidelně konzumují tyto části, mohou být vystaveni vysokým hladinám kadmia.

* Evropská komise provedla v letech 2009/10 měření a zjistila, že „hnědé maso“ obsahuje vysoké a velmi proměnlivé hladiny kadmia. V „hnědém mase“ krabů dosahovaly průměrné hladiny kadmia 8 mg/kg, zatímco v „bílém mase“ byly průměrné naměřené hodnoty kadmia pouze 0,080 mg/kg. Obsah kadmia závisí také na druhu a především velikosti kraba.

* Spotřebitelé si musí být vědomi skutečnosti, že hnědé krabí maso obsahuje vysoké hladiny kadmia a že konzumace tohoto masa může vést k nepřijatelné expozici kadmiu z potravin přijatému celkově, zvláště pokud je hnědé krabí maso konzumováno pravidelně. Příjem kadmia u průměrného spotřebitele, který nekonzumuje hnědé krabí maso, se již tak blíží hodnotám přijatelného týdenního příjmu, které činí 2,5 μg na jeden kilogram tělesné hmotnosti, jak je stanovil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v roce 2009, nebo tyto hodnoty dokonce lehce překračuje. Specifické podskupiny populace, například děti nebo lidé žijící v oblastech s vysokým znečištěním, mohou být vystaveny až dvojnásobné hodnotě přijatelného týdenního příjmu, aniž by konzumovaly hnědé krabí maso.

* Je nezbytné, aby se spotřebitelé co nejvíce vyhýbali nepřijatelné dodatečné expozici kadmiu, které se vystavují konzumací hnědého krabího masa. Upozornění pro spotřebitele, aby nekonzumovali hnědé maso nebo jeho konzumaci omezili, je tedy vhodným a přiměřeným nástrojem řízení rizika, který zajistí, že zůstane zaručena nabídka krabího masa na trhu. Vnitrostátní orgány členských států by měly upozornit spotřebitele nebo specifické podskupiny spotřebitelů na zmíněná nebezpečí, a to se zřetelem na příhodnost takového opatření v dané zemi,

Zdroj: Evropská komise

Související informace:
Vědecké stanovisko EFSA ke kadmiu (30.1.2009)
Stanovisko EFSA k tolerovatelnému týdennímu příjmu kadmia (18.1.2011)
Vědecká zpráva EFSA týkající se porovnání přístupu EFSA a JECFA ke stanovení směrné hodnoty pro kadmium založené na vlivu na zdraví (7.2.2011)