Bezpečnost potravin

Riziko z fluoridů v sopečném popelu

Vydáno: 27. 4. 2010
Autor:

Vědecké stanovisko EFSA ke krátkodobému riziku ze spadu sopečného popela pro bezpečnost potravin a krmiv.

Dne 14. dubna došlo k erupci sopky Eyjafjallajökull na Islandu. Evropská komise následně požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vydal vědecké stanovisko k možnému krátkodobému riziku z floridů obsažených v sopečném popelu pro bezpečnost potravin a krmiv. Dlouhodobé a nepřímé riziko vyhodnotí EFSA během několika týdnů, jakmile budou k dispozici údaje o rozsahu spadu sopečného popela v EU a jeho složení.
 
Na základě dostupných informací došel EFSA k závěru, že potenciální riziko z fluoridů ve vulkanickém popelu skrz kontaminaci pitné vody, ovoce, zeleniny, ryb, mléka, masa a krmiva v EU je zanedbatelné. Rizika z potravin a krmiv pro zdraví člověka a zvířat se proto není třeba obávat.
Vzhledem k tomu, že chybí údaje o složení popela, který spadl v EU, zaměřuje se EFSA na fluoridy, neboť ty byly identifikovány ve většině vědeckých publikacích při minulých erupcích sopek ve světě jako hlavní složka, která by mohla představovat riziko pro bezpečnost potravin a krmiv z krátkodobého hlediska.
Dietetická expozice fluoridům obsaženým vulkanickém popelu u lidí a ryb je obvykle prostřednictvím kontaminované pitné vody a u zvířat, např. hovězího dobytka a ovcí z konzumace popela uloženého na trávě a půdě.
EFSA ve svém stanovisku bere na vědomí řadu nejistot, např. disperzi popela ve vzduchu, množství popela, které v EU spadlo, chybějící údaje o složení spadlého popela v EU a potenciálně zasažené geografické oblasti.
 
 
Zdroj: EFSA