Bezpečnost potravin

Riziko z čínského mléka lze v Evropě prakticky vyloučit

Vydáno: 22. 9. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 22.9.2008.

Problémy, se kterými se setkali v uplynulých dnech v Číně s mlékem pro kojence, by Evropu neměly ohrozit. Od roku 2002 platí ochranná opatření, která zakazují dovoz mj. mléka a mléčných výrobků do EU.
 
Přesto EU nebere případné riziko na lehkou váhu, a proto Komise požádala členské státy, aby věnovaly pozornost i tzv. „směsným výrobkům“, tj. těm, které obsahují pod 50 % mléčné složky, aby popřípadě prověřily jejich zdravotní nezávadnost. Proto o této situaci Státní veterinární správa ČR informovala Generální ředitelství cel a požádala je o důsledné kontroly jakýchkoliv potravin původem z Číny, zejména o prověření složení, zda výrobek neobsahuje mléčné produkty či sušené mléko. Každou takovou zásilku je potřeba nahlásit SVS ČR, která by po dohodě se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí ČR zajistila vyšetření zdravotní nezávadnosti.
 
Tyto „směsné výrobky“ s obsahem mléčných produktů do 50 %, jež jsou zároveň skladovatelné při pokojové teplotě, nepodléhají veterinární vstupní kontrole, proto byl zvolen takovýto postup, aby bylo učiněno zadost systému „předběžné opatrnosti“. Lze pouze zopakovat, že případné riziko, které se týkalo čínské kojenecké výživy, u které byla zjištěna kontaminace melaminem, je v případě zmíněných směsných výrobků v podstatě zanedbatelné.
 
Navíc Evropská komise informovala členské státy, že 19. 9. 2008 požádala příslušné dozorové čínské orgány, aby Čína dočasně pozastavila vývoz „směsných výrobků“ obsahujících mléko do EU nebo zajistila, aby tyto produkty byly doprovázeny úředním potvrzením, že neobsahují žádný melamin.
 
Určitě lze ještě uvést, že státní veterinární dozor kontroluje v případě zásilek veterinárního zboží ze třetích, tj. nečlenských zemí, které přicházejí přes naši jedinou pohraniční veterinární stanici v Praze Ruzyni, všechny zásilky „papírově“ i fyzicky. Pokud jde o zásilky propuštěné na intrakomunitární trh některou z pohraničních veterinárních stanic na vnějších hranicích unie, kontroluje tyto zásilky státní veterinární dozor v místech určení vždy pokud jde o doklady, a fyzicky namátkově, v případě podezření vždy. Za posledních šest let nesměřovala do ČR žádná zásilka mléčných výrobků původem z Číny, neboť Čína nemá žádný závod schválený pro obchodování se zeměmi EU.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČRV