Bezpečnost potravin

Riziko TSE z konzumace mléka a mléčných výrobků od malých přežvýkavců

Vydáno: 14. 11. 2008
Autor:

Vědecké stanovisko EFSA–BIOHAZ.

Panel pro biologická rizika Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–BIOHAZ) vydal vědecké stanovisko k expozici člověka a zvířat faktorům způsobujícím TSE z mléka a mléčných výrobků od malých přežvýkavců (ovcí a koz).
 
Panel došel k závěru, že zvířata a lidé mohou být vystaveni faktorům způsobujícím TSE z konzumace mléka a mléčných výrobků od stád ovlivněných klasickou skrapií a v menší míře od ovcí a koz obecně (vzhledem k přítomnosti infikovaných zvířat bez klinických příznaků).
Protože klasická skrapie je onemocnění zvířat, u kterého se nezjistilo, že by postihovalo člověka, mají tato zjištění význam spíše pro zvířata než pro zdraví člověka. Vědecké stanovisko EFSA je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA

Pozn.: Skrapie je prionové onemocnění ovcí, které je obdobou choroby BSE u skotu. Více informací o skrapii je zde.