Bezpečnost potravin

Riziko toxicity z mořských korýšů a měkkýšů

Vydáno: 15. 3. 2008
Autor:

Podle stanoviska EFSA jsou limity pro toxiny příliš vysoké, ale problémem jsou metody zjišťování skutečného obsaženého množství.

Přetrvávají spory ohledně limitů biotoxinů u korýšů a měkkýšů, které jsou stanoveny nařízením 853/2004/ES:
a)      pro paralytický toxin (PSP = Paralytic Shellfish Poison): 800 μg/kg
b)      pro amnesický toxin (Amnesic Shellfish Poison): 20 mg domoové kyseliny/kg
c)      pro sumu okadaiové kyseliny, dinofysistoxinů a pektenotoxinů: 160 μg ekvivalentu okadaiové kyseliny (OA)/kg
d)      pro yessotoxiny: 1 mg ekvivalentu yessotoxinu/kg
e)      pro azaspiracidy: 160 μg azaspiracidového ekvivalentu/kg.
Podle stanoviska EFSA může být onemocnění způsobeno již dávkou 50 μg OA. Akutní referenční dávka (ArfD) byla dokonce stanovena 0,3 μg ekvivalentu OA/kg tělesné hmotnosti. Obzvlášť citlivý konzument může onemocnět po 400 g mořských živočichů obsahujících limitní množství OA (tzn. 64 μg OA). Proto by limitní hodnota měla být místo 160 jen 45 μg ekvivalentu OA/kg. Nejednoznačný je názor na možnost snížení obsahu toxinů kuchyňskou úpravou. Problémem je i to, že obsah toxinů v určité skupině mlžů není rovnoměrný. Přitom u 40 % těchto živočichů je podle vyjádření úřadu EFSA stávající limit ještě překročen.
 
Rovněž jsou rozpory v názorech na způsob stanovení obsahu těchto toxinů. Podle nařízení 2074/2005/ES (Příloha III)  jsou jako referenční určeny pro stanovení PSP biomolekulární testy na myších, a pro stanovení lipofilních biotoxinů testy na krysách. Avšak např. podle názoru Německého federálního institutu pro hodnocení rizik (BfR ) jsou dostačující chemické testy.
Podle odborné skupiny pro kontaminanty úřadu EFSA se okadaiová kyselina stanovuje nejlépe chemicky, ale ani chemické ani biologické metody zatím nejsou zcela ověřené. Referenční biologická metoda odhalí přítomnost limitního množství 160 μg ekvivalentu OA/kg jen v 50 %. Přitom by bylo třeba některé limity ještě snížit (viz výše), ale předpokladem je dostupnost metody stanovení. Vhodné by bylo najít test pro více toxinů současně.
EU Food Law, 2008, č. 333, s. 5-6