Bezpečnost potravin

Riziko kontaminace potravin toxickými látkami v krmivech pro zvířata

Vydáno: 9. 2. 2007
Autor: pospisilova

Přehled přináší nejnovější informace o přenosu toxických látek z krmiv do potravin živočišného původu.

Toxické látky, běžně se v přírodě  vyskytující, jsou  často i součástí krmných složek. Likvidace rizika jejich působení na zvířata a nebezpečí jejich výskytu v potravinách živočišného původu závisí na stavu poznání absorpce, metabolismu a  přenosu těchto látek. Obecně jsou toxické látky metabolisovány před a po absorpci ve střevní traktu. V závislosti na fyzikálně-chemických vlastnostech jsou některé látky metabolizovány na přirozeně se vyskytující obecné  škodliviny. Do této skupiny patří většina veterinárních léčiv a krmných aditiv. Další substance přetrvávají ve zvířatech a živočišných produktech (např. dioxiny). Těžké kovy nejsou vůbec metabolisovány a některé kovy jsou nevratně vázány na tělesné tkáně (olovo v kostech nebo kadmium v ledvinách).