Bezpečnost potravin

Riziko a prospěch z kyseliny listové

Vydáno: 11. 11. 2009
Autor:

Zpráva pracovní skupiny pro vědeckou spolupráci s EFSA posuzuje rizika a prospěch fortifikace potravin kyselinou listovou.

Pracovní skupina pro vědeckou spolupráci (ESCO) s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) zabývající se analýzou rizika a prospěchu z fortifikace potravin kyselinou listovou ukončila projekt, v rámci kterého posuzovala vědeckou dokumentaci týkající se vysokého příjmu kyseliny listové a potřebu revize současné směrnice o tolerovatelné horní hranici příjmu kyseliny listové u všech populačních skupin.

Pracovní skupina ve své zprávě podotýká, že současné údaje nejsou dostatečné pro to, aby umožnily úplné kvantitativní posouzení rizik spojených s kyselinou listovou. Vědecké pokroky v této oblasti by se měly podrobně monitorovat. Stejně jako u jiných pracovních skupin ESCO není konečný výstup z tohoto projektu vědeckým stanoviskem. To zůstává úkolem pro panely EFSA a vědecký výbor. Cílem je však napomoci EFSA při rozhodování, zda by bylo další posuzování možných rizik spojených s vysokými příjmy kyseliny listové v současné době vhodné. Zpráva (viz příloha) bude nyní posuzována panelem pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA–NDA).

 
V rámci projektu se shromažďovaly a analyzovaly informace o doporučovaném a skutečném příjmu kyseliny listové a jejích solí (folátů). O zprávě se rovněž jednalo na vědeckém zasedání, které se uskutečnilo v Uppsale ve dnech 21.–22.1.2009. Zde více než 60 vědeckých expertů z EU, Švýcarska, USA a Kanady diskutovalo o nejnovějším vědeckém vývoji týkajícím se kyseliny listové a folátů.
 
Zdravotní prospěch kyseliny listové týkající se snižování rizika defektů neurální trubice je dobře prokázán v humánních intervenčních studiích.Ostatní pozitivní účinky na zdraví (např. snižování rizika kardiovaskulárního onemocnění) nejsou podpořeny konečnými důkazy. Zpráva se také zabývala vztahem mezi kyselinou listovou a rizikem rakoviny a došla k závěru, že na základě současných údajů nelze provést úplné kvantitativní posouzení rizika kyseliny listové a rakoviny. Vědecké pokroky v této oblasti by se měly důkladně monitorovat.
 
 
Zdroj. EFSA