Bezpečnost potravin

Rizika spojená s konzumací mléka

Vydáno: 6. 2. 2007
Autor: pospisilova

Zdroj: Ing. C. Perlín

Rizika spojená s konzumací mléka
Alergie na mléčnou bílkovinu
Existují jedinci, u kterých se alergie na mléčnou bílkovinu může projevit. Zjednodušeně lze konstatovat, že se jedná o podobné problémy, jako je riziková spotřeba glukózy či škrobu pro diabetiky a lepku pro celiaky. Podobně se vyskytuje alergie na jahody, ořechy aj. Jedná se tedy o problém nemocných osob a nikoliv problém škodlivosti mléka, jak se to často některý publicista snaží vysvětlovat. Nicméně však platí, že o alergii na kravské mléko lze hovořit teprve v případě abnormální imunologické reakce.
Intolerance na laktózu. 
Mléko je nevhodné pro osoby, které nemají schopnost si vytvořit enzym laktázu a proto při trávení nejsou schopni rozložit mléčný cukr  laktózu na její dva monosacharidy, a to galaktózu a glukózu. Jde opět o nemocné osoby. Pro tyto osoby se doporučují výrobky se sníženým obsahem laktózy, například výrobky fermentované (jogurty, kysaná mléka), výrobky, u kterých je laktóza odstraněna technologicky (sýry) anebo speciální výrobky, kde rozložení laktózy se provede již u výrobce anebo doma před konzumem použitím speciálního enzymového preparátu. Tyto speciální (delaktózované) výrobky jsou zatím na našem trhu ojedinělou výjimkou.
Mikrobiální rizika.
Mléko je bezesporu vhodný substrát pro pomnožování mikrobů a tak hrozí jeho kontaminace přímo od zvířat anebo během zpracování a přepravy. Tato rizika lze však hygienickými opatřeními výrazně omezit nebo zcela vyloučit komplexem opatření od prvovýroby, zpracování až po distribuci.
Energetický přínos.

           Plnotučné mléko může přispět k nežádoucímu zvyšování spotřeby lipidů. Tomu lze čelit spotřebou nízkotučných mléčných výrobků.