Bezpečnost potravin

Řídicí výbory pro zajištění bezpečnosti potravinového řetězce

Vydáno: 23. 1. 2008
Autor:

Přehled jednotlivých řídicích výborů Evropské komise a plán jejich zasedání v roce 2008.

Řídicí výbory napomáhají Evropské komisi při vytváření opatření týkajících se bezpečnosti potravin na všech úsecích potravinového řetězce. Výbory, jejichž členové jsou zástupci členských států EU, hrají důležitou roli v procesu vytváření rozhodnutí na úrovni EU.
 
Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH) vznikl schválením nařízení (ES) č. 178/2002. Mandát tohoto výboru pokrývá celý potravinový řetězec, tj. od problematiky zdraví zvířat chovaných na farmách až po výrobky, které se dostávají na stůl u spotřebitelů. Činnost SCFCAH probíhá v osmi sekcích:
 
Kromě SCFCAH existují v současné době další řídicí výbory, a to:
 
 
V příloze je k dispozici předběžný plán zasedání SCFCAH a ostatních řídicích výborů v roce 2008.
 
 
Na leden 2008 je naplánováno celkem pět zasedání řídicích výborů:

SCFCAH: výživa zvířat (24.–25. ledna 2008)

SCFCAH: zdraví zvířat a pohoda zvířat (9.–10. ledna 2008)
SCFCAH: fytofarmaka (prostředky na ochranu rostlin – legislativa týkající se pesticidů, 21.–22. ledna 2008)
SCPH: Stálý výbor pro zdraví rostlin (28.–29. ledna 2008)
SCPS: Stálý výbor pro semena a rostliny pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví (11. ledna 2008)
 
Na internetových stránkách jednotlivých řídicích výborů Evropské komise lze průběžně sledovat akce, které se v rámci příslušného výboru uskuteční v roce 2008.