Bezpečnost potravin

Řídicí výbory Evropské komise pro zajištění bezpečnosti potravinového řetězce

Vydáno: 6. 5. 2011
Autor:

Přehled jednotlivých řídicích výborů Evropské komise a plán jejich zasedání v roce 2011.

Řídicí výbory napomáhají Evropské komisi při vytváření opatření týkajících se bezpečnosti potravin na všech úsecích potravinového řetězce. Výbory, jejichž členové jsou zástupci členských států EU, hrají důležitou roli v procesu vytváření rozhodnutí na úrovni EU. 
Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH) vznikl po schválení nařízení (ES) č. 178/2002. Mandát tohoto výboru pokrývá celý potravinový řetězec, tj. od problematiky zdraví zvířat chovaných na farmách až po výrobky, které se dostávají na stůl u spotřebitelů. Činnost SCFCAH probíhá v osmi sekcích: 
Kromě SCFCAH existují v současné době další řídicí výbory, a to:
V příloze je k dispozici předběžný plán zasedání SCFCAH a ostatních řídicích výborů v roce 2010. 
Příloha: Předběžný plán zasedání stálých výborů v roce 2011 (průběžně aktualizovaný) 
Na internetových stránkách jednotlivých řídicích výborů Evropské komise lze průběžně sledovat programy zasedání, která se v rámci příslušného výboru uskuteční v roce 2010 a dále souhrnné zprávy z těchto zasedání, popř. prezentace připravené pro zasedání.