Bezpečnost potravin

Řídicí (stálé a vědecké) výbory Evropské komise

Vydáno: 10. 6. 2007
Autor: pospisilova

Přehled řídicích výborů Komise s působností a agro-potravinářském sektoru. Plán jejich činnosti na rok 2007.

Řídicí výbory napomáhají Evropské komisi vytvářet opatření na zajištění bezpečnosti potravin a to na všech úrovních potravinového řetězce. Přístup “od farmy po vidličku” (tj. od produkce ke konečné spotřebě) zahrnuje oblasti jako:
– bezpečnost potravin a krmiv,
– zdraví zvířat,
– pohoda zvířat,
– zdraví rostlin.
 
Výbory hrají důležitou úlohu v rozhodovacím procesu v EU, členové jednotlivých výborů jsou zástupci členských států EU. Komise se radí s příslušným řídicím výborem o návrhu. Výbor poskytuje stanovisko, které umožňuje, aby Komise formálně, ve shodě s odpovídajícím postupem, opatření schválila.
 
Stálé výbory Komise
Po schválení nařízení (ES) č. 178/2002 byl vytvořen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH). Uvedené nařízení kromě jiného (např. všeobecných zásad a požadavků potravinářské legislativy, zřízení EFSA) reorganizuje systém řídicích výborů.
 
SCFCAH má osm sekcí, které se zaměřují na:
 
SCFCAH nahradil řadu dřívějších výborů. Předběžný plán zasedání SCFCAH v roce 2007 je k dispozici zde.
 
Kromě SCFCAH existuje několik dalších řídicích výborů Komise, a to:
Na internetových stránkách jednotlivých stálých výborů jsou k dispozici programy zasedání a výroční zprávy příslušného stálého výboru.
 
Vědecké výbory Komise
Dřívějších pět vědeckých výborů Komise bylo v květnu 2003 převedeno do Vědeckého výboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a jeho devíti vědeckých panelů:
Panel AFC (pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami) 
Panel AHAW (zdraví a pohoda zvířat)
Panel BIOHAZ (biologická rizika)
Panel CONTAM (kontaminanty v potravinovém řetězci)
Panel FEEDAP (aditiva a produkty nebo látky použité v živočišných krmivech)
Panel GMO (geneticky modifikvoané organismy)
Panel NDA (dietetické produkty, výživu a alergie)
Panel PLH (zdraví rostlin)
Panel PPR (produkty na ochranu rostlin a jejich rezidua)
Vědecký výbor a panely EFSA tvoří nezávislí vědečtí odborníci. Tři vědecké výbory zabývající se nepotravinářskými problematikami zůstávají v působnosti GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco). Je to:
Práci mezi jednotlivými výroby koordinuje koordinační skupina.