Bezpečnost potravin

Rhizoctonia solani a její hostitelské rostliny

Vydáno: 4. 2. 2009
Autor:

Houba Rhizoctonia solani působí problémy na řadě druhů zeleniny. Důležitou roli hrají skupiny podle anastomózy hyf.

Při pěstování zeleniny v Belgii působí Rhizoctonia solani problémy především na květáku, endivii, salátu, fazolu, ale i různých jiných druzích. Zvláštností této houby je anastomóza hyf, na jejímž základě byly vytvořeny skupiny (AG), které napadají své hostitelské rostliny s různou intenzitou. Například skupina označená AG 3 škodí především na bramborách. Aby mohly být osevní postupy analyzovány a optimalizovány, je potřeba znát, jaké skupiny dle anastomózy hyf existují a jaké jsou jejich hostitelské rostliny.
V rozsáhlém, víceletém pokusu zahrnujícím 92 izolátů bylo zjištěno sedm různých „anastomózových“ skupin, jejichž výskyt byl zaznamenán až na sedmi rostlinných druzích. Následující tabulka ukazuje hostitelské rostliny a intenzitu napadení.
Intenzita napadení významných hostitelských rostlin R. solani
Skupina podle anastomózy hyf
Květák
Mrkev
Endivie
Salát
Fazol
Brambory
Kukuřice
AG 1-1 B
+
+ + + +
+ + + +
+
+
AG 1-1 C
+ + + +
+ + + +
+
+
AG 2-1
+ + + +
+
+
+
+
AG 2-2
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
AG 3
+ + + +
AG 4 HGII
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+
AG 5
+
+ + + +
+
(Intenzita napadení: + slabé, ++++ silné)
Jak optimalizovat osevní postupy?
Velké problémy působí R. solani na květáku ve Vlámsku. Výzkumy ukázaly, že skupina AG 3 se vyskytuje pouze na bramborách. Nenapadá však jiné druhy zeleniny jako květák, endivii, salát aj. V osevním postupu s květákem a bramborami nezvyšuje pěstování brambor riziko výskytu R. solani na květáku. Kritické je oproti tomu pěstování kukuřice v jednom osevním postupu s květákem. Zde je riziko napadení velmi vysoké.
Obzvlášť nevhodný je osevní postup, v němž jsou zastoupeny všechny plodiny, které mohou být napadeny stejnou „anastomózovou“ skupinou. Takovým osevním postupem je např. květák – mrkev – endivie – fazol – kukuřice, kde se může skupina AG 2-2 nerušeně vyvíjet.