Bezpečnost potravin

RFID při výrobě žvýkaček v Poznani

Vydáno: 29. 10. 2008
Autor:

Společnost Wrigley zdokonalila svou výrobu žvýkaček v Polsku zavedením radiofrekvenční identifikace.

Wrigley, největší výrobce a distributor žvýkaček na světě, který má podniky ve 14 zemích světa, přikročil k zdokonalení produkce tím, že ve svém největším evropském závodě – v polské Poznani začal používat technologii AeroScout a síť Cisco Unified Wireless Network k zjišťování informací o uložení palet. Tento krok má zefektivnit výrobu tím, že sníží ztráty času a materiálu.
Firma AeroScout původem z USA zavádí Wi-Fi – jednotné řešení pro radiofrekvenční vyhledávání palet . Tagy – malá bezdrátová zařízení s baterií vysílají signál v pravidelných intervalech a mohou tak být snadno kdykoli sledována, a sice uvnitř budov i venku. Kromě zjištění umístění palety dodává systém i další snímané nebo uložené informace důležité pro optimalizaci procesu.
Signál je přijímán standardním bezdrátovým přístrojem napojeným na zařízení, které na základě síly signálu a délky intervalu specifikuje pomocí software MobileView umístění, které se znázorní na mapě na displeji.
Podle předpovědi ABI Research bude obrat trhu s RFID do r. 2013 (včetně potravinářské sféry) činit kolem 9,7 mld. USD (6,2 mld. EUR)

Confectionery Production, 74, 2008, č. 5, s. 314