Bezpečnost potravin

Rezistence bakterií vůči antibiotikům

Vydáno: 30. 1. 2009
Autor:

Informace ze serverů iDNES.cz a Bezpecnostpotravin.cz.

Zpravodajský server iDNES.cz uveřejnil dne 30.1.2009 zprávu pod názvem Bakterie jsou vůči antibiotikům stále odolnější, ve kterém se pojednává mimo jiného i o používání antibiotik při produkci masa.
Problematice používání antibiotik v živočišné výrobě a následnému vývoji antibakteriální rezistence se věnuje ve vyspělých zemích světa značná pozornost. Níže je uveden přehled vybraných článků uveřejněných na portálu Bezpecnostpotravin.cz k danému tématu: