Bezpečnost potravin

Rezidua pesticidů: mýty a skutečnosti

Vydáno: 14. 12. 2010
Autor:

Němečtí spotřebitelé považují informovanost o reziduích pesticidů v potravinách za špatnou.

Němečtí spotřebitelé považují informovanost o reziduích pesticidů v potravinách za špatnou.
„Téměř 70 procent respondentů je přesvědčeno, že potraviny nesmí obsahovat žádná rezidua pesticidů“, tvrdí Prof. Dr. Andreas Hensel, prezident Spolkového institutu pro hodnocení rizik (BfR). „Spotřebitelům není známo, že rezidua jsou v malém množství povolena, pokud jsou zdravotně nezávadná“. Spolkový institut (www.bfr.bund.de) v reprezentativní studii zkoumal znalosti, vnímání a reakce spotřebitelů, jakož i jejich zájem o informace na téma přípravky na ochranu rostlin. Výsledek: němečtí spotřebitelé hodnotí ochranu rostlin rozporuplně a často vycházejí z mylných představ.
Rozporuplné vnímání
Studie ukázala, že pozitivní vliv ochrany rostlin na produktivitu zemědělství je dobře znám – 86 procent respondentů souhlasí, ale jen 23 procent se domnívá, že pesticidy jsou pro produkci potravin nutné, a 54 procent neví, že i v ekologickém zemědělství se pesticidy smí používat.
Okolo 70 procent dotázaných je přesvědčeno, že rezidua pesticidů v potravinách nejsou povolena. Vnímají je jako porušení práv, i když se jejich množství pohybuje pod zákonem povoleným maximálním obsahem. Skutečnost, že zákonně stanovený limitní obsah reziduí pesticidů zabraňuje vzniku zdravotních rizik v potravinách, není příliš známa. Proto jsou rezidua pesticidů sledována jako zdravotní riziko. BfR se domnívá, že tyto chybné představy spotřebitelů jsou mediálními zprávami spíše zesilovány než korigovány.
Velký zájem, příliš málo informací?
75 procent spotřebitelů se zajímá o téma přípravky na ochranu rostlin a rezidua. Převážná část respondentů se však cítí být špatně informována. Nejdůležitějšími zdroji informací jsou noviny, televize a internet. Původní zdroje informací (úřady, vědci nebo výrobci) oproti tomu nejsou brány na vědomí.
Studie „Rezidua pesticidů v potravinách. Vnímání německého obyvatelstva“ byla publikována na internetových stránkách BfR: www.bfr.bund.de. Je zde i řada dalších informací, stejně tak i na stránkách Spolkového úřadu pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (www.bvl.bund.de).