Bezpečnost potravin

Rezidua antibiotik v mléku v ČR

Vydáno: 27. 5. 2010
Autor:

Výsledky průzkumu přítomnosti tetracyklinových antibiotik v syrovém mléku v České republice.

Na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně provedli studii, v rámci které se zjišťovala rezidua tetracyklinu, chlortetracyklinu a oxytetracyklinu v syrovém kravském mléku. Ke stanovení reziduí byly použity dvě metody:
– specifický rychlotest Milk Tetrasensor Kit a
– vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) s UV detekcí a isokratickou elucí.

Pomocí rychlotestu se v žádném ze 113 analyzovaných vzorků nezjistila rezidua tetracyklinových antibiotik. Použitím HPLC metody byly ve všech analyzovaných vzorcích zjištěny nízké koncentrace tetracyklinových antibiotik. V žádném ze vzorků se neprokázala přítomnost chlortetracyklinu, ve všech analyzovaných vzorcích byla rezidua tetracyklinu. Rezidua oxytetracyklinu byla zjištěna u 50,6 % analyzovaných vzorků. Výsledky studie jsou v příloze.
 
 
Uvedená práce byla podpořena grantem MŠMT, projekt č. MSM 6215712402.
 
Zdroj: Czech J. Food Sci. 27, 2010, č. 5, s.379–385