Bezpečnost potravin

Revize zákona o potravinách ve Švýcarsku

Vydáno: 18. 2. 2010
Autor:

Spolková rada ve Švýcarsku předložila k připomínkování návrh nového zákona harmonizovaného s legislativou ES. Diskutuje se mj. o přímém přejímání nařízení ES.

Ve Švýcarsku byl předložen k připomínkování novelizovaný zákon o potravinách (Vorlage Lebensmittelgesetz ), který má nahradit 100 let starý zákon celkově revidovaný v r. 1992, kdy byla do zákona mj. zakotvena povinnost vlastní kontroly v podnicích, a dále jednotný postup týkající se masa a určité přizpůsobení předpisům EU. Vzhledem k tomu, že předpisy EU doznaly od té doby značné změny, tak je podle důvodové zprávy (Bericht Revision Lebensmittelgesetz) pro zajištění snadnějšího obchodování provést i další úpravy švýcarské legislativy. V důvodové zprávě je uveden seznam předpisů ES, kterým je třeba se nějak přizpůsobit.

K návrhu je řada připomínek. Zatímco v nařízení 178/2002/ES je termín „analýza rizika“ definován jako proces sestávající z posouzení rizika, regulace rizika a komunikace o riziku, je ve Švýcarsku význam tohoto termínu zjednodušen na „nástroj pro zajištění bezpečnosti potravin a předmětů spotřeby“. I řada dalších úprav zůstává jen v polovině  cesty. Nejsou převzaty zkušenosti ES ohledně opatření týkajících se krmiv s zdraví zvířat. Proto bude i nadále komplikované koordinovat činnost spolkových úřadů rozčleněných na mnoho úseků.

Zavedením nového pojmu „bezpečná potravina“ se přikládá větší význam hodnocení rizika. Proti tomu však stojí vypuštění dosavadního čl. 34, který zajišťuje přístup k vědeckým podkladům. Přitom úřady mohou své úkoly v normální i krizové situaci plnit jen pokud mají přímý a nekomplikovaný přístup k úřadu EFSA a k platformě Codex Alimentarius.

Za problém je dále považována např. eliminace tolerovaných hodnot, které sloužily jako kritéria správné výrobní praxe (Německo řeší tento problém podrobnějšími ustanoveními uvedenými v Knize potravin).

Návrh předpokládá, že analogicky k systematice legislativy ES, bude problematika i ve Švýcarsku rozdělena do 150 vyhlášek, což se zdá být nepřehledné. Pokud by bez konzultací došlo k přejímání ustanovení ES, mohlo by to poškodit suverenitu. Bylo by třeba vyjednat alespoň právo na konzultace, jaké mají země Evropského hospodářského prostoru (EHP).

 

Schweizerische Eidgenossenschaft

 

Lebensmittel-Technologie, 41, 2009, č. 12, s. 40-41

Objednávka kopie článku