Bezpečnost potravin

Revize prostředků na ochranu rostlin

Vydáno: 12. 12. 2008
Autor:

Rozsáhlý program Evropské komise má být dokončen v roce 2008.

Evropská komise zahájila v roce 1992 rozsáhlý program zaměřený na revizi všech aktivních složek používaných v EU v prostředcích na ochranu rostlin. Tento program má být ukončen v roce 2008.
Od konce roku 2003 se Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA, panel PPR) zabývá posuzováním rizika z aktivních látek v prostředcích na ochranu rostlin, Evropská komise si ponechává rozhodování o managementu rizika.
Aby byl proces rozhodování co nejvíce transparentní, zřídila Evropská komise, GŘ zdraví a ochrany spotřebitele internetovou stránku, na které jsou uživatelé průběžně informováni o stanoviscích kompetentních autorit EU i autorit v členských státech k dané problematice.