Bezpečnost potravin

Revize limitů těžkých kovů v EU

Vydáno: 26. 9. 2007
Autor: pospisilova

Evropská komise navrhuje zvýšení limitů pro kadmium v některých houbách a pro rtuť v některých rybách, a to s ohledem na realitu. Jsou navrženy limity pro těžké kovy v suplementech.

Komise navrhuje revizi limitů kadmia ve volně rostoucích i pěstovaných houbách. Doporučuje hodnotu 0,2 mg/kg pro běžné houby jako žampion (Agaricus bisporus), shitake (Lentinula edodes) a hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus). Většina členských států navrhuje pro houby dokonce zvýšení limitu až na hodnotu 1,0 mg/kg (většinou však jen pro určité exotické druhy). Dosud platí (nařízení 1881/2006/ES) limit 0,2 mg/kg pro pěstované houby (stejně jako pro listovou zeleninu, celer a čerstvé byliny) a limit 0,050 pro ostatní houby (a některou zeleninu).
Dále má EK v úmyslu přiřadit druhy ryb Genypterus (hruj, hruj černá) do seznamu druhů, pro které platí volnější limit rtuti, a sice 1,0 mg/kg (u ostatních se požaduje max. 0,050 mg/kg). U těchto ryb dochází k soustavnému překračování dosavadního limitu 0,50 mg/kg.
Dále EK zřejmě požádá EFSA o stanovisko ohledně olova a kadmia, protože některé členské státy chtějí zjednodušit dosavadní legislativu týkající se těžkých kovů tak, aby zůstaly jen jedna či dvě kategorie. Zatím např. pro kadmium platí pro různé potraviny limity, 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,5 a 1,0 mg/kg, pro rtuť platí limity 0,5 a 1,0 mg/kg. To by však mělo za následek zvýšení limitů pro některé druhy.
Pokud jde o doplňky stravy, musí být stanoveny limity pro arzén, kadmium, olovo a rtuť, a musí být stanoveny limity pro kontaminanty v čajích a sušených bylinách.
EK považuje za reálné limity v suplementech: 0,5 mg/kg pro kadmium, 1,0 mg/kg pro olovo a 0,2 mg/kg pro rtuť. Otázkou je, zda limity budou stanoveny pro suroviny nebo pro hotové výrobky.
Druhý návrh obsahuje limity (kromě řas): 2,0 mg/kg nebo vyšší pro kadmium, 3,0 mg nebo vyšší pro olovo a 0,2 mg/kg pro rtuť.
Třetí návrh (včetně řas): 1,0 mg/kg pro kadmium, 2,0 mg/kg pro olovo a 0,2 mg/kg pro rtuť.